Szanowni Mieszkańcy,

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 z późn.zm) Wójt Gminy Nowosolna do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Nowosolna raportu o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Nowosolna w roku 2022  w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Nowosolna.


Sesja, na której Rada Gminy Nowosolna będzie rozpatrywała ww. raport planowana jest na dzień 21 czerwca 2023 roku ( środa). Na sesji nad przedstawionym raportem odbędzie się debata z udziałem mieszkańców. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie powinni złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 20 czerwca 2023 roku (wtorek) do godz.17.00  w Urzędzie Gminy Nowosolna.


W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Nowosolna za 2022 rok” mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nowosolna

Mariusz Szulc