Informacja z dn. 09.02.2021 r.

Wójt Gminy Nowosolna – Piotr Szcześniak, jako Gminny Komisarz Wyborczy w Gminie Nowosolna informuje, że termin składania ofert w ramach otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NPS 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Image result for kandydaci na rachmistrzów spisowych przedłużony termin

 

Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Nowosolna informuje, że ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. NSP 2021.

 

Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert w terminie od 01 do 16 lutego 2021 r. na załączonym poniżej „Formularzu oferty kandydata na rachmistrza spisowego NSP 2021”.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie:

§  wymagań, które winien spełniać kandydat na rachmistrza spisowego,

§  treści oferty kandydata oraz sposobu jej złożenia,

§  głównych zadań rachmistrza spisowego,

§  procedury wyboru rachmistrzów spisowych spośród zgłoszonych kandydatów

zawarte są w zamieszczonym poniżej „Ogłoszeniu w sprawie naboru na rachmistrzów spisowych NSP 2021”.