Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2870491
od 12 października 2006
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna » Ogłoszenia

Artykuły
  Zapytanie cenowe dot. realizacji usługi polegającej na przygotowaniu, dostawie i wydaniu dwudaniowych gorących posiłków obiadowych w szkołach położonych na terenie gminy Nowosolna w dniach nauki szkolnej w okresie od 4 stycznia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kurs "Profesjonalne sprzątanie"
  kurs Profesjonalne sprzątanie - druga oferta
  Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty-opiekun osoby starszej
  Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty-komputer od podstaw
  Informacja o unieważnieniu zapytania-profesionalne sprzątanie-Akademia Zdrowia
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia branżowego w ramach projektu "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna"
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.zadania:"Szkoła dla rodziców" dla 5 osób w ilości 40 godzin (10 spotkań po 4 godziny dydaktyczne) w ramach projektu "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna"
  Karta Dużej Rodziny
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: "Szkoła dla rodziców" dla 5 osób w ilości 40 godzin (10 spotkań po 4 godziny dydaktyczne) w ramach projektu "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna"
  Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego "Szkoła dla rodziców"
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: przeprowadzenie konsultacji indywidualnych przez specjalistę ds. kreowania kariery zawodowej/doradcę zawodowego dla 5 osób w ilości średnio 3 godz. na osobę (razem 15 godzin) w ramach projektu "Integracja..
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot:warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i kontaktów z pracodawcą/klientem w miejscu pracy dla 5 osób prowadzonych przez specjalistę ds. kreowania kariery zawodowej/doradcę zawodowego w ilości 30 godzin...
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.zadania: przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z psychologiem dla 5 osób w ilości średnio 3 godz.na osobę (razem 15 godzin) w ramach projektu "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych
  Projekt "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna."
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: realizacji usługi w zakresie szkoleń branżowych w ramach projektu "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna"
  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia branżowego w ramach projektu "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty konsultacje indywidualne ze specjalistą
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty konsultacje indywidualne
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty psycholog
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Projekt "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zapytanie cenowe dotyczy: przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gorących posiłków obiadowych do poniżej wymienionych szkół na terenie gminy Nowosolna w okresie od 07.01. 2014 r. do 31.12.2014 r.
  Zapytanie cenowe dotyczące realizacji kursu OPIEKUN OSOBY ZALEŻNEJ Z MINIMUM SANITARNYM w ramach projektu POKL Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych w 2013 roku.