Aleksandra Rakoczy-Filipczak

Anna Mielczarek

Tatiana Jaworska-Wszelaka

Urząd Gminy Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź
tel. 42-616-45-00
urzad@gminanowosolna.pl