Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nowosolna

Kolorowy pasek

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWOSOLNA

l.p.

Uchwała Rady Gminy Nowosolna

Data podjęcia uchwały

Tytuł uchwały

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

1.

Nr XXI/196/2001

24 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej części obszaru wsi Grabina

Nr 231, poz. 3424 z dnia 9 listopada 2001 r.

2.

Nr XXVIII/246/2002

4 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej części obszaru wsi Bukowiec

Nr 142, poz. 2109 z dnia 22 czerwca 2002 r.

3.

Nr XXIX/257/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej części obszaru wsi Dobieszków

Nr 142, poz. 2110 z dnia 22 czerwca 2002 r.

4.

Nr XXIX/256/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, obejmującej części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka

Nr 148, poz. 2148 z dnia 28.06.2002 r.

5.

Nr XXIX/258/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  wsi Dąbrowa, którego granice określa załącznik graficzny do Uchwały Nr XVIII/164/2001 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2001 r.

Nr 163, poz. 2386 z dnia 12.07.2002 r.

6.

Nr XXIX/259/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  wsi Kopanka, którego granice określa załącznik graficzny do Uchwały Nr XVIII/165/2001 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2001 r.

Nr 163, poz. 2387 z dnia 12.07.2002 r.

7.

Nr XXXI/272/2002

11 lipca 2002 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru  wsi Byszewy

Nr 205, poz. 2916 z dnia 20.08.2002 r.

8.

Nr XXXI/273/2002

11 lipca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna, obejmującej części obszaru wsi Kalonka

Nr 205, poz. 2917 z dnia 20.08.2002 r.

9.

Nr III/15/2002

10 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru wsi Nowe Skoszewy 1

Nr 43, poz. 433 z dnia 05.03.2003 r.

10.

Nr III/16/2002

10 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru wsi Nowe Skoszewy 2

Nr 43, poz. 434 z dnia 05.03.2003 r.

11.

Nr X/58/03

27 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującej część obszaru wsi Kalonka

Nr 237, poz. 2196 z dnia 28.08.2003 r.

12.

Nr XII/88/2003

27 października 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część wsi Wódka

Nr 11, poz. 144 z dnia 17.01.2004 r.

13.

Nr XXVII/187/04

7 grudnia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Nowosolna, obejmująca działkę nr 31 we wsi Natolin oraz teren przeznaczony pod projektowaną drogę we wsi Natolin i Teolin

Nr 353, poz. 3792 z dnia 29.12.2004 roku

14.

Nr XXXIII/225/05

13 czerwca 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna

Nr 260, poz. 2592 z dnia 19.08.2005 r.

15.

Nr XLVI/314/06

5 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny

Nr 347, poz. 2661 z dnia 13.10.2006 r.

16.

Nr XI/65/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna, obejmującego części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka

Poz. 37

z dnia 16.01.2012 r.

17.

Nr XI/66/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Kopanka

Poz. 38

z dnia 16.01.2012 r.

18.

Nr XI/67/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Stare Skoszewy

Poz. 39

z dnia 16.01.2012 r.

19.

Nr XI/68/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Teolin, obręb Lipiny

Poz. 40

z dnia 16.01.2012 r.

20.

Nr XV/98/12

28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy

Poz. 1310

z dnia 25.04.2012 r.

21.

Nr XXII/140/12

28 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy

Poz. 194

z dnia 16.01.2013 r.

22.

Nr LII/329/18

27 września 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Byszewy

Poz. 5906

z dnia 09.11.2018 r.

23.

Nr LII/33018

27 września 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny

Poz. 5907

 z dnia 09.11.2018 r.

UWAGA: Przy uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych daną uchwałą, tracą moc ustalenia poprzednich planów zagospodarowania przestrzennego. Przy ustalaniu przeznaczenia dla danego terenu, obowiązują zapisy ostatniej uchwały obejmującej żądany obszar.

Załączniki

Uchwała Nr III_15_2002 Nowe Skoszewy I (188.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXII_140_12 Byszewy Dwór (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III 15 2002 Nowe Skoszewy I mapa (7.4MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr III_16_2002 Nowe Skoszewy II (171.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III_16_2002 Nowe Skoszewy II mapa (4.2MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr X_58_03 Kalonka (174.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X_58_03 Kalonka mapa (4.3MB) Zapisz dokument  
UCHWAŁA NR XI_65_11 Kalonka Grabina Bukowiec Borchówka (562kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu-Kalonka Grabina Bukowiec Borchowka (148.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA NR XI_65_11 Kalonka Grabina Bukowiec Borchówka mapa (2.7MB) Zapisz dokument  
UCHWAŁA NR XI_66_11 Kopanka (554.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA NR XI_66_11 Kopanka mapa (1.6MB) Zapisz dokument  
UCHWAŁA NR XI_67_11 Stare Skoszewy (554.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie oraz podsumowanie do strategicznej oceny-Stare Skoszewy (147.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA NR XI_67_11Stare Skoszewy mapa (1.7MB) Zapisz dokument  
UCHWAŁA NR XI_68_11 Teolin obręb Lipiny (554.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie oraz podsumowanie do strategicznej oceny-Teolin (147.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA NR XI_68_11 Teolin_mapa (7.4MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XII_88_03 Wódka (172.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII 88 2003 Wódka mapa (2.7MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XLVI_314_06 Teolin, Lipiny (258.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLVI 314 06 Teolin, Lipiny mapa (42.6MB) Zapisz dokument  
XV_98_12 Byszewy zmiana (177.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokument-Byszewy (159.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV_98_12 Byszewy mapa (2.2MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXI_196_2001 Grabina (157.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI 196 2001 Grabina mapa (1.3MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXIX_256_2002 Kalonka, Grabina, Bukowiec,Borchówka (205.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX 256 2002 Kalonka, Grabina, Bukowiec,Borchówka mapa (22.6MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXIX_257_2002 Dobieszków (197.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX 257 2002 Dobieszków mapa (3MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXIX_258_2002 Dąbrowa (162.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX 258 2002 Dąbrowa mapa (20.5MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXIX_259_2002 Kopanka (201.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX 259 2002 Kopanka mapa (8.8MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXVII_187_04 Natolin działka nr 31 (373.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII 187 04 Natolin działka nr 31 mapa (2.4MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXVIII_246_ 2002 Bukowiec (158.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII 246 2002 Bukowiec mapa (2.9MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXI_272_2002 Byszewy (223.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI 272 2002 Byszewy mapa (15.3MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXI_273_2002 Kalonka (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI 273 2002 Kalonka mapa (2.1MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXIII_225_05 Gmina Nowosolna (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1- obręb Kopanka (20.1MB) Zapisz dokument  
2- obręb Kalonka (34.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3- obręb Grabina (42.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4- obręb Borchówka (16.7MB) Zapisz dokument  
5- obręb Boginia (26.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6- obręb Stare Skoszewy (8.9MB) Zapisz dokument  
7- obręb Nowe Skoszewy (22.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8- obręb Głogowiec (22.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9- obręb Byszewy (11.2MB) Zapisz dokument  
10- obręb Moskwa (17.9MB) Zapisz dokument  
11- obręb Natolin (2.4MB) Zapisz dokument  
12- obręb Lipiny (9.4MB) Zapisz dokument  
13- obręb Wiączyń Dolny (10.2MB) Zapisz dokument  
Uchwała nr XXII_140_12 Byszewy Dwór (7.1MB) Zapisz dokument  
Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 68 11 z dnia 30.11.2011 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XV 98 12 z dnia 28.03.2012 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 67 11 z dnia 30.11.2011 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 65 11 z dnia 30.11.2011 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 66 11 z dnia 30.11.2011 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XXII 140 12 z dnia 28.11.2012 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LII_329_18 Byszewy mapa (842.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LII_329_18 Byszewy (196.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LII_330_18 Lipiny mapa (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LII_330_18 Lipiny (196.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Berent
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Berent
Data wprowadzenia:2006-11-02 12:50:54
Opublikował:Dariusz Berent
Data publikacji:2006-11-02 12:51:58
Ostatnia zmiana:2018-11-30 11:54:17
Ilość wyświetleń:31993
Urząd Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij