Urząd Gminy Nowosolna
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWOSOLNA

 

 l.p.

 

Uchwała Rady Gminy Nowosolna

                                 

Data podjęcia uchwały

                                                              

Tytuł uchwały

                                         

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

1

Nr XXI/196/2001

24 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej części obszaru wsi Grabina

Nr 231, poz. 3424 z dnia 9 listopada 2001 r.

2

Nr XXVIII/246/2002 

4 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej części obszaru wsi Bukowiec

Nr 142, poz. 2109 z dnia 22 czerwca 2002 r.

3

Nr XXIX/257/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej części obszaru wsi Dobieszków

Nr 142, poz. 2110 z dnia 22 czerwca 2002 r.

4

Nr XXIX/256/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, obejmującej części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka

Nr 148, poz. 2148 z dnia 28.06.2002 r.

5

Nr XXIX/258/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  wsi Dąbrowa, którego granice określa załącznik graficzny do Uchwały Nr XVIII/164/2001 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2001 r.

Nr 163, poz. 2386 z dnia 12.07.2002 r.

6

Nr XXIX/259/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  wsi Kopanka, którego granice określa załącznik graficzny do Uchwały Nr XVIII/165/2001 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2001 r.

Nr 163, poz. 2387 z dnia 12.07.2002 r.

7

Nr XXXI/272/2002

11 lipca 2002 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru  wsi Byszewy

Nr 205, poz. 2916 z dnia 20.08.2002 r.

8

Nr XXXI/273/2002

11 lipca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna, obejmującej części obszaru wsi Kalonka

Nr 205, poz. 2917 z dnia 20.08.2002 r.

9

Nr III/15/2002

10 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru wsi Nowe Skoszewy 1

Nr 43, poz. 433 z dnia 05.03.2003 r.

10

Nr III/16/2002

10 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru wsi Nowe Skoszewy 2

Nr 43, poz. 434 z dnia 05.03.2003 r.

11

Nr X/58/03

27 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującej część obszaru wsi Kalonka

Nr 237, poz. 2196 z dnia 28.08.2003 r.

12

Nr XII/88/2003

27 października 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część wsi Wódka

Nr 11, poz. 144 z dnia 17.01.2004 r.

13

Nr XXVII/187/04

7 grudnia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Nowosolna, obejmująca działkę nr 31 we wsi Natolin oraz teren przeznaczony pod projektowaną drogę we wsi Natolin i Teolin

Nr 353, poz. 3792 z dnia 29.12.2004 roku

14

Nr XXXIII/225/05

13 czerwca 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna

Nr 260, poz. 2592 z dnia 19.08.2005 r.

15

Nr XLVI/314/06

5 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny

Nr 347, poz. 2661 z dnia 13.10.2006 r.

16

Nr XI/65/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna, obejmującego części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka

Poz. 37 z dnia 16.01.2012 r.

17

Nr XI/66/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Kopanka

Poz. 38 z dnia 16.01.2012 r.

18

Nr XI/67/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Stare Skoszewy

Poz. 39 z dnia 16.01.2012 r.

19

Nr XI/68/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Teolin, obręb Lipiny

Poz. 40 z dnia 16.01.2012 r.

20

Nr XV/98/12

28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy

Poz. 1310 z dnia 25.04.2012 r.

21 Nr XXII/140/12 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy

Poz.194 z dnia 16.01.2013 r.

 

UWAGA: Przy uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych daną uchwałą, tracą moc ustalenia poprzednich planów zagospodarowania przestrzennego. Przy ustalaniu przeznaczenia dla danego terenu, obowiązują zapisy ostatniej uchwały obejmującej żądany obszar.

Załączone dokumenty
  Uchwała Nr III_15_2002 Nowe Skoszewy I (188.2kB)        
  Uchwała nr XXII_140_12 Byszewy Dwór (7.5MB)        
  Uchwała Nr III 15 2002 Nowe Skoszewy I mapa (7.4MB)        
  Uchwała Nr III_16_2002 Nowe Skoszewy II (171.6kB)        
  Uchwała Nr III_16_2002 Nowe Skoszewy II mapa (4.2MB)        
  Uchwała Nr X_58_03 Kalonka (174.8kB)        
  Uchwała Nr X_58_03 Kalonka mapa (4.3MB)        
  UCHWAŁA NR XI_65_11 Kalonka Grabina Bukowiec Borchówka (562kB)        
  Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu-Kalonka Grabina Bukowiec Borchowka (148.3kB)        
  UCHWAŁA NR XI_65_11 Kalonka Grabina Bukowiec Borchówka mapa (2.7MB)        
  UCHWAŁA NR XI_66_11 Kopanka (554.1kB)        
  UCHWAŁA NR XI_66_11 Kopanka mapa (1.6MB)        
  UCHWAŁA NR XI_67_11 Stare Skoszewy (554.8kB)        
  Uzasadnienie oraz podsumowanie do strategicznej oceny-Stare Skoszewy (147.6kB)        
  UCHWAŁA NR XI_67_11Stare Skoszewy mapa (1.7MB)        
  UCHWAŁA NR XI_68_11 Teolin obręb Lipiny (554.4kB)        
  Uzasadnienie oraz podsumowanie do strategicznej oceny-Teolin (147.7kB)        
  UCHWAŁA NR XI_68_11 Teolin_mapa (7.4MB)        
  Uchwała Nr XII_88_03 Wódka (172.9kB)        
  Uchwała Nr XII 88 2003 Wódka mapa (2.7MB)        
  Uchwała Nr XLVI_314_06 Teolin, Lipiny (258.1kB)        
  Uchwała Nr XLVI 314 06 Teolin, Lipiny mapa (42.6MB)        
  XV_98_12 Byszewy zmiana (177.2kB)        
  podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokument-Byszewy (159.7kB)        
  XV_98_12 Byszewy mapa (2.2MB)        
  Uchwała Nr XXI_196_2001 Grabina (157.6kB)        
  Uchwała Nr XXI 196 2001 Grabina mapa (1.3MB)        
  Uchwała Nr XXIX_256_2002 Kalonka, Grabina, Bukowiec,Borchówka (205.1kB)        
  Uchwała Nr XXIX 256 2002 Kalonka, Grabina, Bukowiec,Borchówka mapa (22.6MB)        
  Uchwała Nr XXIX_257_2002 Dobieszków (197.9kB)        
  Uchwała Nr XXIX 257 2002 Dobieszków mapa (3MB)        
  Uchwała Nr XXIX_258_2002 Dąbrowa (162.8kB)        
  Uchwała Nr XXIX 258 2002 Dąbrowa mapa (20.5MB)        
  Uchwała Nr XXIX_259_2002 Kopanka (201.4kB)        
  Uchwała Nr XXIX 259 2002 Kopanka mapa (8.8MB)        
  Uchwała Nr XXVII_187_04 Natolin działka nr 31 (373.6kB)        
  Uchwała Nr XXVII 187 04 Natolin działka nr 31 mapa (2.4MB)        
  Uchwała Nr XXVIII_246_ 2002 Bukowiec (158.2kB)        
  Uchwała Nr XXVIII 246 2002 Bukowiec mapa (2.9MB)        
  Uchwała Nr XXXI_272_2002 Byszewy (223.2kB)        
  Uchwała Nr XXXI 272 2002 Byszewy mapa (15.3MB)        
  Uchwała Nr XXXI_273_2002 Kalonka (169.5kB)        
  Uchwała Nr XXXI 273 2002 Kalonka mapa (2.1MB)        
  Uchwała Nr XXXIII_225_05 Gmina Nowosolna (1.4MB)        
  1- obręb Kopanka (20.1MB)        
  2- obręb Kalonka (34.1MB)        
  3- obręb Grabina (42.1MB)        
  4- obręb Borchówka (16.7MB)        
  5- obręb Boginia (26.6MB)        
  6- obręb Stare Skoszewy (8.9MB)        
  7- obręb Nowe Skoszewy (22.2MB)        
  8- obręb Głogowiec (22.7MB)        
  9- obręb Byszewy (11.2MB)        
  10- obręb Moskwa (17.9MB)        
  11- obręb Natolin (2.4MB)        
  12- obręb Lipiny (9.4MB)        
  13- obręb Wiączyń Dolny (10.2MB)        
  Uchwała nr XXII_140_12 Byszewy Dwór (7.1MB)        
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 68 11 z dnia 30.11.2011 (2.1MB)        
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XV 98 12 z dnia 28.03.2012 (1.8MB)        
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 67 11 z dnia 30.11.2011 (2MB)        
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 65 11 z dnia 30.11.2011 (2MB)        
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 66 11 z dnia 30.11.2011 (2MB)        
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XXII 140 12 z dnia 28.11.2012 (2.1MB)        
Redaktor: Dariusz Berent Źródło: Dariusz Berent
Utworzony: 2006-11-02 12:50:54 Ostatnia zmiana: 2016-01-15 13:46:10