Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2630311
od 12 października 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-06-19 16:00:02 Dostawa, wdrożenie wraz z usługą utrzymania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Nowosolna w ramach zadania inwestycyjnego „Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna” - RI.271.1.5.2018.
  2018-06-14 13:33:14 Nabór na stanowisko ds. księgowości
  2018-06-14 11:05:44 Zarządzenie Nr 0050.1.42.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  2018-06-11 16:08:11 Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Moskwa-Byszewy na terenie Gminy Nowosolna-R$I.271.1.7.2018.
  2018-06-11 15:51:08 Zawiadomienie XLIX o sesji Rady Gminy Nowosolna w dniu 27 czerwca 2018 roku ( środa) o godz. 900 w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie Gmina Nowosolna, Plichtów 21
  2018-06-08 14:47:36 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. :" Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP na terenie Gminy Nowosolna"
  2018-06-07 13:44:44 Zarządzenie Nr. 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Byszewy pomieszcenia nr 1 w budynku świetlicy
  2018-06-07 13:43:43 Zarządzenie Nr. 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Byszewy pomieszcenia nr 1 w budynku świetlicy
  2018-06-05 16:40:03 Sukcesywny remont cząstkowy dróg o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Nowosolna-ZPUB.271.1.3.2018.
  2018-06-05 15:50:04 Zarządzenie Nr 0050.1.40.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na 2018 rok