Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2958281
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia » Zarządzenia rok 2018

Artykuły
  Zarządzenie 0050.2.27.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy Nowosolna
  Zarządzenie nr 0050.1.85.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie nr 0050.1.86.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 0050.1.84.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.83.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr. 0050.1.82.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r.
  Zarządzenie Nr. 0050.1.80.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok.
  Zarządzenie Nr. 0050.1.79.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.1.65.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna oraz określenia zasad korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
  Zarządzenie Nr.0050.1.77.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Zarządzenie Nr. 0050.1.75.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 0050.1.74.2018 Wójta Gminy Nowoslona z dnia 28 września 2018 r. w sprawie mian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r.
  Zarządzenie Nr.0050.1.74.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r.
  Zarządzenie nr 0050.1.72.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.67.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach, Lipiny 14
  Zarządzenie Nr 0050.2.18.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy Nowosolna.
  Zarządzenie Nr 0050.1.65.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna oraz określenie zasad korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
  Zarządzenie Nr 0050.1.64.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia
  Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawiewydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.61.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r.
  Zarządzenie Nr. 0050.1.60.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Zarządzenie Nr 0050.2.17.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.59.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Moskwa nieruchomości gruntowej
  Zarządzenie Nr 0050.2.16.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dzia 31 lipca 2018 r. w sprawie zamiany godzin pracy w Urzędzie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.58.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.56.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  Zarządzenie Nr 0050.1.55.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie nr 0050.1.54.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Grabina nieruchomości gruntowej
  Zarządzenie Nr 0050.1.53.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.52.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.50.2018 z dnia 29 czrwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  Zarządzenie Nr 0050.1.49.2018 Wójta Gminy Nowoslona w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT
  Zarządzenie Nr 0050.1.48.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.47.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.45.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego
  Zarządzenie Nr 0050.1.43.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach, Lipiny 14
  Zarządzenie Nr 0050.1.42.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr. 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Byszewy pomieszcenia nr 1 w budynku świetlicy
  Zarządzenie Nr 0050.1.40.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.39.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.2.11.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.2.10.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.38.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach, Lipiny 14
  Zarządzenie Nr 0050.1.36.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.66.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie lub wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, nieruchomości gminnych
  Zarządzenie Nr 0050.1.33.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.32.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 0050.1.31.2018 w sprawie powołania Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Zarządzenie Nr 0050.1.30.2018 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.1.28.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 2 maja 2018 r. w sp-rawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach, Lipiny 14
  Zarzadzenie nr 0050.1.29.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii
  Zarządzenie Nr 0050.1.28.2018 z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach, Lipiny 14
  Zarządzenie Nr 0050.1.27.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Zarządzenie Nr 0050.1.25.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach, Lipiny 14
  Zarządzenie Nr 0050.1.24.2018 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie powołania i trybu pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Zarządzenie Nr 0050.1.23.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.1.22.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Nowosolna - ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna projektu pn. Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Priorytetowa - Włączenie spoleczne, Działanie dla Osi IX.2. Usługi na rzezc osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne realizowanego z Funduszu Społecznego oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.21.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, na okres kadencji 2014 - 2018
  Zarządzenie Nr 0050.1.20.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r
  Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do Zarządzenia nar 0050.1.36.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmienionego Zarządzeniem nr 0050.1.36.2015
  Zarządzenie Nr 0050.1.18.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierzawienia
  Zarządzenie Nr 0050.1.17.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.16.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokalne mieszkalne
  Zarzadzenie Nr 0050.1.15.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji, która dokona podziału zdeponowanej dokumentacji z przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r. wyborów ponownych do Rady Gminy Nowoslona
  Zarządzenie Nr 0050.1.12.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20 lutego 2018 r w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Zarządzenie Nr 0050.1.11.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do dalszego korzystania Sołectwu Nowe Skoszewy nieruchomości gruntowej
  Zarządzenie Nr. 0050.1.10.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły, ośrodka
  Zarządzenie Nr 0050.1.9.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Nowosolna oraz zatwierdzenia regulaminu jej funkcjonowania
  Zarządzenie Nr 0050.1.7.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok.
  Zarządzenie Nr 0050.1.6.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Zarządzenie Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.4.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Zarządzenie Nr. 0052.1.3.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.2.2018 Wójta GFminy Nowosolna z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna w roku szkolnym 2017/2018