Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2957761
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia » Zarządzenia rok 2017

Artykuły
  Zarządzenie Nr 0050.1.70.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr. 0050.2.1.2018 Wójta Gimny Nowosolna z dnia 02 stycznia 2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Nowosolna.
  Zarządzenie Nr 0050.1.69.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.68.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie nr 0050.1.66.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
  Zarządzenie Nr 0050.1.65.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.62.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie nr 0050.1.64.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
  Zarządzenie nr 0050.1.63.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Zarządzenie Nr 0050.1.60.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 r.
  Zarządzenie Nr 0050.1.59.2017 Wójt Gminy Nowosolna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr. 0050.1.52.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 13 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok.
  Zrządzenie Nr. 0050.1.51.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025.
  Zarządzenie Nr. 0050.1.50.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 9 pażdziernika 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Zarządzenie Nr 0050.1.49.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
  Zarządzenie Nr. 0050.1.48.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok.
  Zarządzenie Nr 0050.1.47.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie założeń do budżetu Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.46.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr. 0050.1.45.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 r.
  Zarządzenie Nr 0050.1.43.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr. 0050.1.40.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17 sierpnia 2017 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  Zarządzenie Nr. 0050.1.38.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 r.
  Zarządzenie Nr. 0050.2.12.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzedu Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.35.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr.0050.1.34.2017 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 r
  Zarządzenie Nr 0050.1.33.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok.
  Zarządzenie Nr 0050.1.32.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacjię zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Zarządzenie Nr 0050.1.31.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectiwe Borchówka
  Zarządzenie Nr 0050.1.30.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 9 czerwca 2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.27.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31 maja 2017 r. w spr. zmiany WPF Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  Zarządzenie Nr 0050.1.26.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31 maja 2017 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.29.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Byszewy pomieszczenia nr 1 w zabudowanej nieruchomości położonej w Byszewach na okres 1 roku
  Zarządzenie Nr. 0050.1.28.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania w użyczenie Gminno - Parkowemu Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie lokalu w budynku świetlicy w Byszewach
  Zarządzenie Nr 0050.1.25.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr.0050.1.24.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 15 naja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 r.
  Zarządzenie Nr 0050.1.23.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.22.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 8 maja 2017r w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.21.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr.0050.1.19.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania w użyczenie lokalu uąytkowego będoącego własnością Gminy Nowosolna.
  Zarządzenie Nr 0050.2.5.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr.0050.1.16.2017 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt na terenie gminy Nowosolna.
  Zarządzenie Nr.0050.1.15.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie założenie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowosolna.
  Zarządzenie Nr 0050.1.12.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.11.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ro rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na terenie Gminy Nowosolna oraz zatwierdzenia regulaminu jej funkcjonowania
  Zarządzenie Nr 0050.1.10.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie nr 0050.2.3.2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych do Urzędu Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.8.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES - BENZ ATEGO AF
  Zarządzenie Nr 0050.1.5.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.4.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.3.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0050.1.1.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok