Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2957697
od 12 października 2006
Urząd Gminy Nowosolna » Ogłoszenia » Archiwum ogłoszenia

Artykuły
  Godziny pracy Urzędu Gminy Nowosolna w dniu 24 grudnia 2014 roku
  PRZERWY W DOSTAWIE WODY W DNIU 16 GRUDNIA 2014 r.W MIEJSCOWOŚCIACH PLICHTÓW I BYSZEWY
  Informacja dotycząca kursów autobusów na terenie Gminy Nowosolna
  PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCIACH STARE SKOSZEWY,PLICHTÓW,BYSZEWY
  Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej w Byszewach w Gminie Nowosolna w 2015 roku.
  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
  Zawiadomienie z dnia 7.11.2014 r. dot. budowy drogi gminnej ul. Bukowej w Grabinie
  Ogłoszenie Wójta Gminy Nowosolna o naborze ofert na operatora Gminnego Programu Regrantingowego dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sportu i profilaktyki uzależnień w 2015 roku na terenie Gm.Nowosolna
  Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
  Informacja Wójta Gminy Nowosolna
  Zakładanie,ochrona i pielęgnowanie tradycyjnych sadów oraz gospodarowanie zgodnie z zasadami ogrodnictwa zróżnicowanego.
  Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi
  Informujemy o bezpłatnych sterylizacjach i kastracjach psów i kotów z terenu gminy Nowosolna
  Zlecenie na wykonanie analizy ścieków
  Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
  PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI BYSZEWY - PEŃKI
  Informacja dla rolników, hodowców zwierząt gospodarskich
  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie zbiornika retencyjnego w m. Nowe Skoszewy" na dz. oznaczonej nr ew. 74 obręb Nowe Skoszewy, gm. Nowosolna
  Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 02.09.2014
  Zbliżają się wybory samorządowe
  ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO II TERMIN 2014
  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 8 lipca 2014 roku o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Borchówka na dzień 18 lipca 2014 roku (piątek) na godzinę 18:00 dla dokonania wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 8 lipca 2014 roku o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Dobieszków na dzień 21 lipca 2014 roku (poniedziałek) na godzinę 18:00 dla dokonania wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
  Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  OGŁOSZENIE NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU - BOISKA WYBUDOWANE W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012"
  Informacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z dnia 15 maja 2014 roku
  Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi z dnia 13 maja 2014 roku
  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 16.05.2014 roku
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 maja 2014 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych sołectw w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Nowosolna.
  Informacja o posiedzeniach Komisji w dniu 6 i 7 maja 2014 roku
  Dyżur Pełnomocnika ds. wyborów w dniu 2 maja 2014 roku
  Obwieszczenie SKO w Łodzi o wydaniu dec. z dnia 31.03.2014r. orzekającej o utrzymaniu w mocy dec. Wójta Gminy Nowosolna o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla "projektowanego ośrodka nadawczego Łódź Dąbrowa zlokalizowanego we wsi Dąbrowa...."
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: przeprowadzenie treningu umiejętności psychospołecznych w ilości 30 godzin w ramach projektu "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna"
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla 10 osób w ilości średnio 4 godz.na osobę ( razem 40 godzin) w ramach projektu "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna"
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i kontaktów z pracodawcą/klientem w miejscu pracy dla 9 osób prowadzonych przez specjalistę ds.kreowania kariery zawodowej/doradcę zawodowego w ilości 30 godzin....
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla 10 osób w ilości średnio 4 godz. na osobę ( razem 40 godzin) w ramach projektu "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna".
  Informacja w sprawie podziału sołectwa Borchówka na dwa sołectwa: sołectwo Borchówka i sołectwo Dobieszków.
  Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku na terenie Gminy Nowosolna.
  Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa i utworzeniu dwóch sołectw.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia i ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla "projektowanego ośrodka nadawczego Łódź Dąbrowa zlokalizowanego we wsi Dąbrowa, w gmine Nowosolna" na działce o nr f.149
  Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku na terenie Gminy Nowosolna.
  OGŁOSZENIE NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU - BOISKA WYBUDOWANE W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012"
  Informacja dla pasażerów autobusów MPK kursujących na terenie Gminy Nowosolna
  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa ul. Strykowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy Mista Łodzi" w wariancie 1B.
  Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna.
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono na raty lub udzielono pomocy publicznej.
  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH W 2014 ROKU
  Obwieszczenie przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "projektowanego ośrodka nadawczego Łódź - Dąbrowa zlokalizowanego we wsi Dąbrowa w gm. Nowosolna", na dz. o nr ew. 149
  Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływ. na środow. przedsięw. p.n. "Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni<210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędna infrastrukturą" w m. Lipiny, dz.nr ew.170/1
  Projekt "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: "projektowanego ośrodka nadawczego Łódź Dąbrowa zlokalizowanego we wsi Dąbrowa, w gm. Nowosolna", na działce o nr ew.149.
  UCHWAŁA NR XXXVIII/526/2013 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych...
  Uzasadnienie i podsumowanie strategiczej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Zapytanie cenowe dotyczy: przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gorących posiłków obiadowych do poniżej wymienionych szkół na terenie gminy Nowosolna w okresie od 07.01. 2014 r. do 31.12.2014 r.
  Obwieszczenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dot. budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn (1)
  Obwieszczenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dot. budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn (2)
  Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Opinia PPIS-ZNS-441/2/6/11/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 7.12.2012 dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Opinia WOOŚ.410.193.2012.AJ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20.11.2012 dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.
  Zapytanie cenowe dotyczące realizacji kursu OPIEKUN OSOBY ZALEŻNEJ Z MINIMUM SANITARNYM w ramach projektu POKL Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna
  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W LIPINACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W LIPINACH: GŁÓWNY KSIĘGOWY - EDYCJA II
  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 sierpnia 2013 roku
  Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego informuje o możliwości zapoznania się od dnia 28.08.2013 r. z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego a także opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.......
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach
  Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Nowosolna
  Informacja dot. wykonania uchwały Nr XXVI/164/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowosolna na 2014 rok.
  Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie stanowiska dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1.
  Zameldowanie nadal konieczne ale znacznie ułatwione
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz udzielono pomocy publicznej w 2011 oraz 2012 roku
  Informacja Wojta Gminy Nowosolna dot. wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
  Obwieszczenie Prezydent Miasta Łodzi o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkow. przed.pn.Budowa ulicy Strykowskiej w Łodzi na odcinku od ulicy Wycieczkowej do granicy miasta Łodzi wobec przedłożenia raportu o oddział. na środo.
  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku na terenie Gminy Nowosolna.
  Sprawozdanie z kontroli dot. Funduszu Sołeckiego za okres 31.03.2010 do 31.12.2012 roku
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dot. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku na terenie Gminy Nowosolna.
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego. Zawiadomienie o wniesieniu odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Obwieszczenie o przyjeciu dokumentu - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego gm. Nowosolna, obejmująca części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka.
  Obwieszczenie o przyjeciu dokumentu - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego gm. Nowosolna dot. części obszaru m. Byszewy.
  Obwieszczenie o przyjeciu dokumentu - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego gm. Nowosolna dot. części obszaru m. Byszewy.
  Obwieszczenie o przyjeciu dokumentu - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego gm. Nowosolna dot. części obszaru m. Teolin, obręb Lipiny.
  Obwieszczenie o przyjeciu dokumentu - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego gm. Nowosolna dot. części obszaru m. Stare Skoszewy.
  Obwieszczenie o przyjeciu dokumentu - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego gm. Nowosolna dot. części obszaru m. Kopanka.
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku na terenie Gminy Nowosolna
  Informacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie procedur ustalenia odszkodowań za grunty przyjęte na rzecz Skarbu Państwa - Budowa autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych w 2013 roku
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Zawiadomienie stron postępowania o o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika przy drodze powit. nr 1151E i 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny
  Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bud. chodnika przy drodze powiat. nr 1151Ei2913E w miejscowości Wiączyń Dolny
  Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii w Łodzi w sprawie choroby Aujeszkyego świń.
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Zawiadomienie Wójta Gminy Nowosolna o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. przedsięw. pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1151E i 2913E w m. Wiączyń Dolny gm. Nowosolna na środowisko".
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie z dnia 17.01.2013 r. w sprawie budowy autostrady A-1 Stryków -Tuszyn
  UWAGA !!! ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
  Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna o sprzedaży składnika majątku ruchomego.
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych w 2013 roku
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151 E i 2913 E w miejscowości Wiączyń Dolny"
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna informuje o prowadzonym naborze do szóstej edycji Projektu "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna"
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151E i 2913E w m. Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia zawieszeniu w dniu 04.12.2012 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A-2 Stryków - Tuszyn.....
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o ponownej procedurze oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 Stryków - Tuszyn ......
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę autostrady A-1 Stryków - Tuszyn....
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania, na wniosek GDDKiA w Łodzi decyzji o pozwoleniu na budowę autostrady A1 Stryków - Tuszyn na odcinku od km 295+850....
  Ogłoszenie o konsultacjach programu wspólpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarzadowymi na 2013 rok
  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wydaniu postanowienia, w którym zawiesza się postępowanie dot. wydania dec. o środ. uwarunk. przedsięw.a pn "Budowa ul. Strykowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy m. Łodzi"
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. autostrady A1 na odcinku Stryków - Tuszyn
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie decyzji o pozwolenie na budowę autostrady A1na odcinku Stryków - Tuszyn
  Informacje o konkursie "Zdrowa Gmina"
  Ważna informacja dla wszystkich właścicieli gruntów rolnych dot. składania wniosków o wykonanie melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa (art. 74 ust. 2 Prawa wodnego – ustawa z dnia 18.07.2001 r.)
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 Stryków Tuszyn
  Obwieszczenie prezydenta m. Łodzi o wydaniu postanowienia w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa ul. Strykowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy m. Łodzi
  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o Sporządzeniu Projektu Warunków Korzystania z Wód Regionu Wodnego Warty
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy wraz z prognozą odziaływania na środowisko
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Budowa ul. Strykowskiej w Łodzi na odcinku od ulicy Wycieczkowej do granicy miasta Łodzi
  Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna w dniu 14.08.2012 roku
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
  Ogłoszenie wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku na terenie Gminy Nowosolna.
  UWAGA ROLNICY !!! ZBLIŻA SIĘ II TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
  Umowa dzierżawy mikrokanalizacji teletechnicznej zawarta w dniu 15 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Nowosolna a firmą TOYA Sp. z o.o.
  OGŁOSZENIE Starosty Powiatowego w Łodzi dot. wszczęcia postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej w m. Lipiny, gm. Nowosolna.
  OBWIESZCZENIE dot. postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72".
  Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - Bakteryjna kanciasta plamistość ogórka
  Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku na terenie Gminy Nowosolna
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teolin, Natolin m. Łódź
  Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - Owocówka jabłkóweczka
  Informacja dla przedsiębiorców
  Posiedzenie Komisji Statutowej w dniu 12 czerwca 2012 roku
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środiwisko przedsięwziecia pn. "Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w m. Teolin, m.Natolin i miasto Łódź: obręb W-46, W-48"
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. budowy obiektu lotniczego w Wiączyniu Dolnym
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ktorym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczen, umorzeń lub rozłozono splate na raty
  Zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanit. w m. Teolin m. Natolin i m. Łodzi
  Pismo skierowane do Zarządu Drug i Transportu dot. przepisów taryfowych w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Łodzi oraz odpowiedź Zarządu Drug i Transportu
  Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych 28 maja 2012 w m. Boginia, Głogowiec, Nowe Skoszewy 29 maja 2012 w m. Stare Skoszewy
  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania opini o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddział.na środowisko dla przedsięw.polegającego na budowie sieci kanalizacji sanit. w m. Natolin, Teolin i m. Łodzi.
  Informacja Regionalnego Koła Pszczelarzy w Brzezinach
  Informacja dla rolników oraz hodowców zwierząt gospodarskich w sprawie maczek mięsno-kostnych.
  Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lakarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów wolno żyjacych przeciwko wściekliźnie
  Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi w sprawie szczepienia psów przeciwko wściekliźnie
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa sieci kanalizacyjnej Teolin Natolin m. Łódź
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - sieć kanalizacyjna
  Informacje o wykazie wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
  Informator - Poradnia Profilaktyki i Terapii uzależnień MONAR w Łodzi
  UWAGA ROLNICY
  KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Teolin, Natolin gm. Nowosolna oraz w m. Łódź
  Obwieszczenie w sprawie "Budowy obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72".
  Zawiadomienie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej - etap pierwszy w Gminie Nowosolna
  Ogłoszenie Wójta Gminy Nowosolna o wynikach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku na terenie Gminy Nowosolna.
  Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w m.Teolin m.Natolin, budowie rurociągu tłocznego Natolin - Łódź"
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dot. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku na terenie Gminy Nowosolna
  Obwieszczenie dot. "Budowy obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72"
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku na terenie Gminy Nowosolna
  Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72"
  Obwieszczenie dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dot. części obszaru miejscowości Byszewy
  Zarządzenie Nr 0050.1.5.2012 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
  Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Nowosolna dot. części obszaru m. Byszewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa kompleksu 3 budynków: dwie hale przem - maga z częścią biurowo socjalną oraz jeden budynek adm. biurowy w m. Natolin Gm. Nowosolna
  Harmonogram pracy świetlic środowiskowych w gminie Nowosolna
  Podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi powiatowej nr 1187E na odcinku od granicy gm. w m. Wódka do ul. Głównej w m. Kalonka"
  Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi powiatowej nr 1187E na odcinku od granicy gm. w m. Wódka do ul. Głównej w m. Kalonka"
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Obwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od granicy gminy w m. Wódka do ul. Głownej w m. Kalonka)
  Opinia WOOŚ-I.410.79.2011.AJ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.05.11 r. dot. projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzen. Gm. Nowosolna dot. części obszaru m. Stare Skoszewy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Opinia WOOŚ-I.410.78.2011.AJ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.05.11 r. dot. projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzen. Gm. Nowosolna dot. części obszaru m. Teolin obręb Lipiny oraz Prognozę oddziaływania na środowisko
  Opinia WOOŚ-I.410.77.2011.AJ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.05.11 r. dot. projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzen. Gm. Nowosolna dot. części obszaru wsi Kopanka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Opinia WOOŚ-I.410.76.2011.AJ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.05.11 r. dot. projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzen. Gm. Nowosolna dot. części obszaru m. Byszewy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Opinia WOOŚ-I.410.75.2011.AJ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.05.11 r. dot. projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzen. Gm. Nowosolna dot. części obszaru m. Kalonka, Grabina, ... wraz z Prognozą oddział. na środ.
  Opinia PPIS-ZNS-441/15/10/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dn. 12.05.11 r. dot. projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrz. Gm. Nowosolna dot. części obszaru miejscowości Teolin, obręb Lipiny oraz Prognozy oddziaływania
  Opinia PPIS-ZNS-441/13/10/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dn. 12.05.11 r. dot. projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrz. Gm. Nowosolna dot. części obszaru miejscowości Kopanka, obręb Lipiny oraz Prognozy oddziaływania
  Opinie sanitarne PPIS-ZNS-441/12/10/11 z dn. 13.05.11r Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitrnego w Łodzi dot. proj. zmiany miejsc.planu zagosp. przestrz. dot. części obszaru m. Byszewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Opinie Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitrnego w Łodzi PPIS-ZNS-441/14/10/11 z dn. 13.05.11 r. dot. proj. zmiany miejsc.planu zagosp. przestrz. gm. Nowosolna dot. części obszaru m. Stare Skoszewy wraz z prognozą Oddziaływania na środowisko
  Opinia sanitarna PPIS-ZNS-441/11/10/11 z dn. 13.05.11r Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitrnego dot. proj. zmiany miejsc.planu zagosp. przestrz. gm. Nowosolna obejm. części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, ... oraz Prognozy oddziaływania na środowisko
  Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projektach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Obwieszczenie o przedłużeniu terminu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia np. "przebudowa drogi powiatowej nr. 1186E na odcinku od granicy gminy w m. Wódka do ul. Głównej m. Kalonka
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 roku o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.na "wykonaniu obiektów małej retencji leśniej, tj. zbiornika wodnego z zastawką piętrzącą wodę..." na działce nr 144/2 w Wiączyniu Dolnym
  INFORMACJA z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Nowosolna zdnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowosolna na 2012 rok
  Ogłoszenie Starosty Powiatowego w Łodzi o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika małej retencji oraz zastawki piętrzącej wodę na rowie odpływowym w leśnictwie Wiączyń.
  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od granicy gminy w m. Wódka do ul. Głównej w m. Kalonka
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.06.2011 roku
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych.
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od granicy gminy w m. Wódka do ul. Głównej w m. Kalonka
  Zawiadomienie Wójta Gminy Nowosolna o przedłożeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Harmonogram Pracy Świetlic Środowiskowych w Gminie Nowosolna
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej.
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia np. przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od granicy gminy w m. Wódka do ul. Głównej w m. Kalonka.
  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania-wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie obiektów małej retencji leśnej, tj. zbiornika wodnego z zastawką piętrzącą wodę na wysokość do 1m" na dz. nr ew.144/2 Wiączyń Dolny.
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1116E na odcinku od granicy gminy w m Wódka do ul. Głównej w m. Kalonka
  Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku na terenie Gminy Nowosolna.
  Informacja o zebraniach wiejskich w 2011 roku.
  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu trzech budynków w Natolinie, dz. nr 93/5 , 93/6
  Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Kary dla posiadaczy odpadów objętych obowiązkiem sprawozdawczym
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku na terenie Gminy Nowosolna
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku na terenie Gminy Nowosolna.
  Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Uchwała Nr I/14/2011 z dnia 4 stycznia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowosolna na 2011 rok
  Uchwała Nr I/13/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowosolna
  Spotkanie informacyjne "Zintegrowany program dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych"
  Konsultacje społeczne w sprawie przebiegu dodatkowego wariantu VII obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
  Interpretacja Indywidualna
  Rozporządzenie w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych
  NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA SPISOWEGO W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ w 2011 r.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie
  Informacja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź dot. dotychczasowych działań Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy Nowosolna
  Informacja dot. Strategii Gminy Nowosolna
  Obwieszczenie Wójt Gminy Nowosolna z dnia 26.10.2010 r.
  Informacja dla uczestników prac nad aktualizacją strategii Gminy Nowosolna
  Sieć Szerokopasmowego Internetu -ANKIETA
  Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych
  Komunikat dotyczący unieważniania dowodów osobistych
  „Przyznanie pomocy w ramach działania "413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w zakresie: "Małych Projektów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
  Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015
  Informacje dot. zebranej kwoty pieniężnej na rzecz tegorocznych powodzian, podczas święta pieroga na Moskwie i w czasie Dożynek Gminnych w Byszewach w dniu 29 sierpnia 2010 r.
  GRUNDTVIG-REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
  Informacja dot. wykonania wieloobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2010-2014
  Grundtvig-Ogłoszenie o naborze uczestników projektu
  Plakat i regulamin konkursu fotograficznego "Zatrzymaj NATURĘ 2000 – na dłużej!"
  Wnioski z Zebrań Wiejskich w sołectwach w Gminie Nowosolna odbytych w terminie od marca 2010 do lipca 2010
  Informacja dot. funduszu sołeckiego
  NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2010 r.
  Plan Pracy Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień
  Udzielona ulga w spłacie podatku od środków transportowych w 2009 roku
  Udzielona ulga w spłacie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2009 roku
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanmia decyzji o środowiskowych uwaunkowaniach
  Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  Informacja o sfinansowaniu demontażu, transportu na składowisko oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziływania przedsięwzięcia na środowisko
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Zawiadomienie
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych
  ogłoszenie o wyniku konkursu dot. wspierania zadań publicznych
  Informacja dot. gospodarowania odpadami
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Informacja dot. kwalifikacja wojskowej osób z Gminy Nowosolna
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 22.03.2010
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teolin.
  Decyzja Zakład Gospodarki Komunalnej
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych
  Postanowienie w sprawie wpisu do rejestru czasopisma "Monitor Samorządowy"
  Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa
  ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GRABINA, NA KTÓRYM ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - SOŁTYSA
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna - Informacja dot. Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowosolna.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.08.2009
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Ocena aktualności studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w Gminie Nowosolna.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Informacja nt. projektu budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Stryków-Pyrzowice
  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1151E
  Obwieszczenie o utrzymaniu w mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 6/2009 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 04.03.2009 roku znak RO.7625/2/2009
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu RO.7625/2/2009 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 09/02/2009 roku.
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 4/2009 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12.02.2009 roku znak RO.7625/5/2008
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu RO 7625/5/2008 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20.01.2009 roku
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku, w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza wynik otwartego konkursu ofert
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gm. Nowosolna
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym, gm. Nowosolna
  Informacja Wojewody Łódzkiego dot. wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie 12 Nowe Skoszewy.
  Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Nowosolna.
  Zarządzenie nr 1/2009 w sprawie ogłoszenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2009 r.
  WÓJT GMINY NOWOSOLNA ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 20 LUTEGO 2009 ROKU (PIĄTEK) W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – KALONKA 47, O GODZ. 18:00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KALONKA, NA KTÓRYM ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE -SOŁTYSA
  Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie wniosków o wznowienie postępowania dotyczącego uzgodnienia warunków budowy autostrady A-1
  Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy autostrady A-1
  Informacja dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna.
  Postanowie głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.12.2008 r.
  Zawiadomienie dotyczące spotkania z mieszkańcami gminy Nowosolna w dniu 27.10.2008 r.w Lipinach
  Zawiadomienie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Izba Ogólnoadministracyjna Wydział II
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań publicznych na 2008 r.
  Informacja dotycząca składania wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego do dnia 15 kwietnia 2008 roku
  Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2008r.
  Informacja dotycząca dwuletniego okresu przejściowego na spełnienie wymagań higieny pasz
  Informacja dotycząca likwidacji Związku Gmin Pilica
  Obwieszczenie wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami
  Postanowienie w sprawie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia podlegającego budowie Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
  Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyboru sołtysów na terenie gminy Nowosolna na kadencję 2007-2011
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2007 roku
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w postępowaniu dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  W sprawie budowy i dostawy 2 sztuk zbiorników magazynowych do wody pitnej o pojemności 150 m3
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 25 października 2006 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2006 zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowosolna
  Przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Obwieszczenie o udostępnieniu projektu
  Bieżące utrzymanie dróg gminnych w gminie Nowosolna oraz usługi transportu towarowego.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  SIWZ na dostawę 5.000 ton destruktu
  SIWZ na dostawę 5.000 ton destruktu
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  XLVI Ssja Rady Gminy
  Termin sesji w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
  Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych,ponieważ nieruchomości te nie mogą stanowić odrębnych przedmiotów własności ,na sprzedaż
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  SIWZ do przetargu o udzielenie Gminie Nowosolna kredytu
  Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Nowosolna
  Informacja o wyniku wyboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska
  Informacja o wynikach wyboru na stanowisko ds. rozwoju i promocji, BIP, GCI
  ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY
  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMOGI FORMALNE na stanowisko pracy referent ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska
  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMOGI FORMALNE na stanowisko pracy ds. rozwoju i promocji, BIP, GCI
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
  Informacja o naborze na wolne stanowisko
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza otwarty konkurs ofert
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
  INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWOSOLNA
  INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 sierpnia 2005 roku
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOSOLNA
  Ogłoszenie Wójta Gminy Nowosolna
  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWOSOLNA
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowosolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY NOWOSOLNA
  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nowosolna
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA NOWOSOLNA
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOSOLNA
  OGLOSZENIE WÓJTA GMINY NOWOSOLNA
  Komunikat
  Zarządzenie Wójta Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Wójta Gminy Nowosolna
  Zawiadomienie Wójta Gminy Nowosolna o wszczęściu postępowania