Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2886978
od 12 października 2006
Gmina Nowosolna » Budżet » Budżet » Budżet Kadencja 2014 - 2018

Artykuły
  Zarządzenie Nr. 0050.1.75.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 0050.1.74.2018 Wójta Gminy Nowoslona z dnia 28 września 2018 r. w sprawie mian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r.
  Zarządzenie Nr.0050.1.74.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r.
  UCHWAŁA NR LII/326/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR LII/324/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR LII/323/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/321/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  Zarządzenie Nr 0050.1.73.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Nowosolna na 2019 rok
  Zarządzenie nr 0050.1.72.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  UCHWAŁA NR LI/321/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  Zarządzenie Nr 0050.1.61.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r.
  Zarządzenie Nr 0050.1.39.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  UCHWAŁA NR XLVIII/300/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  Zarządzenie Nr 0050.1.27.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.20.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r
  UCHWAŁA NR XLVII/293/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLVI/285/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  Zarządzenie Nr 0050.1.17.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr. 0050.1.13.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok
  Zarządzenie Nr. 0050.1.0.7.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 rok.
  UCHWAŁA NR XLV/275/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2018 rok
  UCHWAŁA NR XLIV/273/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  Zarządzenie Nr 0050.1.69.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.65.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  UCHWAŁA NR XLII/248/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 0050.1.60.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 r.
  Zarządzenie Nr. 0050.1.52.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 13 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok.
  Zarządzenie Nr. 0050.1.48.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok.
  UCHWAŁA NR XL/242/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXIX/238/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  Zarządzenie Nr. 0050.1.41.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok.
  Zarządzenie Nr.0050.1.38.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zamian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 rok
  Zarządzenie Nr.0050.1.34.2017 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2017 r
  UCHWAŁA NR XXXVI/224/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  UCHWAŁA NR XXXVI/223/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016
  UCHWAŁA NR XXXVI/222/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2016 rok
  UCHWAŁA NR XXXVI/220/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXV/215/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXII/198/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXI/195/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXX/187/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXX/186/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXIX/176/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXIX/172/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXVIII/159/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXVII/157/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXV/149/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXIV/144/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXIII/141/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2015 rok
  UCHWAŁA NR XXIII/140/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXIII/139/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/125/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXII/125/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXI/123/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XX/119/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2016 rok
  UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XIX/110/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XVIII/102/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XVIII/100/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XVII/96/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XVI/87/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XV/74/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XIV/67/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XIII/66/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/61/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XIII/65/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XII/61/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR X/52/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR IX/37/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2015
  UCHWAŁA NR VII/35/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2015
  UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/25/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2015
  UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2015
  UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015-2021
  UCHWAŁA NR V/19/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2015
  UCHWAŁA NR IV/15/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR IV/14/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2014 rok