Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2875249
od 12 października 2006
Gmina Nowosolna » Budżet » Budżet » Budżet Kadencja 2006 - 2010

Artykuły
  Projekt Uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2011 rok
  Uchwała nr L/277/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  Uchwała nr XLIX/269/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowosolna za pierwsze półrocze
  Uchwała nr XLIX/268/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  Uchwała nr XLVIII/266/10 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2010 r.
  Zarządzenie Nr 33/0151/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Nowosolna na 2011 r
  Uchwała nr XLVI/249/10 z dnia 06.07.2010 w spr. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  Uchwała Nr XLV/241/10 z dnia 27.05.2010 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLIII/235/10 w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  UCHWAŁA NR XLII/232/10 z dnia 5 marca 2010 r.w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  Uchwała nr XL/221/10 z dnia 7 stycznia 201 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
  Uchwała nr XXXVII/199/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
  Uchwała nr XXXVI/195/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok
  Uchwała nr XXXV/189/09 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Zarządzenie Nr 28/0151/09 z dnia 10 lipca 2009 r
  Zarządzenie Nr 25/0151/09 z dnia 29 crwca 2009 r.
  Zarządzenie Nr 24/0151/09 z dnia 22 czerwca 2009 r.
  Zarządzenie Nr 23/0151/09 z dnia 9 czerwca 2009 r.
  Zarządzenie Nr 22/0151/09 z dnia 4 czerwca 2009 r.
  Zarządzenie Nr 18/0151/09 z dnia 18 maja 2009 r.
  Zarządzenie Nr 16/0151/09 z dnia 8 maja 2009 r.
  Zarządzenie Nr 11/0151/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r.
  Zarządzenie Nr 10/0151/09 z dnia 31 marca 2009 r.
  Zarządzenie Nr 07/0151/09 z dnia 12 marca 2009 r.
  Zarządzenie Nr 05/0151/09 z dnia 5 lutego 2009 r.
  Zarządzenie Nr 02/0151/09 z dnia 9 stycznia 2009 r.
  Uchwała nr XXXIV/183/09 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Uchwała nr XXXII/168/09 r. w sprawie zmiany do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Uchwała nr XXXI/164/09 r. w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Uchwała nr XXXI/162/09 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2008 r. z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2008 r.
  Uchwała XXX/154/2009 w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2009 rok
  Uchwała XXIX/151/2009 w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2009 rok
  Zarządzenie Nr 51/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 50/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 49/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 48/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 46/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Uchwała nr XXVII/141/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok.
  Uchwała nr XXVII/140/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Zarządzenie Nr 45/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 44/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 43/0151/2008 w sprawie autopopwrawki do przedłozonego budżetu Gminy Nowosolna na 2009 rok
  Zarządzenie Nr 42/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 41/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXIV/138/08 w sprawie zmiany do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok
  Uchwała nr XXIV/126/08 w sprawie zmiany do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok
  Uchwała nr XXIII/122/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok.
  Uchwała nr XXII/116/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok
  Uchwała nr XXI/113/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok
  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2007 rok
  Uchwała nr XX/105/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 r.
  Uchwała nr XIX/102/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 r.
  Uchwała nr XVIII/100/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 r.
  Uchwała Nr XVI/86/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2008 rok
  Uchwała Nr XVI/84/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007r.
  Uchwała Nr XV/81/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007r.
  Uchwała Nr XIV/75/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007r.
  Uchwała Nr XIII/65/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007r.
  Uchwała Nr XIII/64/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu budżetu Gminy Nowosolna za I półrocze 2007r.
  Uchwała Nr XII/62/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007r.
  Uchwała NrXI/45/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007r.
  Uchwała Nr X/36/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/33/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/30/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007 r.
  Uchwała Nr VII/25/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007 r.
  Uchwała Nr VI/22/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2007 rok
  Uchwała Nr IV/14/06 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2006 r.
  Uchwała Nr III/12/06 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2006 r.