Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2875335
od 12 października 2006
Gmina Nowosolna » Budżet » Budżet » Budżet Kadencja 2010 - 2014

Artykuły
  UCHWAŁA NR XLIX/314/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XLVIII/302/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XLVII/300/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XLIV/272/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XL/245/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XXXIX/234/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XXXVI/223/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXXVIII/226/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XXXV/216/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXXIV/206/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXXIII/204/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXXI/198/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXX/190/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXVIII/180/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXVII/171/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXVII/170/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXV/163/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXIV/157/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXIV/153/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XXIII/151/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XXII/141/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XXI/130/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XX/127/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XIX/121/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XVIII/117/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XVIII/111/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2011.
  UCHWAŁA NR XVII/110/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012.
  Uchwała Nr I/83/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gmniy Nowosolna z wykonania budżetu za 2011 rok.
  UCHWAŁA NR XVI/101/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XIV/88/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XII/82/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  Uchwała Nr I/265/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr I/264/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowosolna na 2012 rok
  Uchwała Nr I/263/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XI/74/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  UCHWAŁA NR X/53/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  UCHWAŁA NR IX/43/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2011 r.w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  UCHWAŁA NR VIII/35/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostki samorzadu terytorialnego za rok 2010
  Uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2010
  Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  UCHWAŁA NR IV/11/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  Zarządzenie Nr 4/0151/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2011 rok.
  Zarządzenie Nr 2/0151/2011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2011 r.