Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2957657
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia » Zarządzenia rok 2015

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.79.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Plichtów i Sołectwu Byszewy części nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.67.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
  Zarządzenie Nr 0050.1.62.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania w użyczenie Spółdzielni Socjalnej "Na Wzniesieniach" lokalu użytkowego
  Zarządzenie Nr 0050.1.58.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
  Zarządzenie Nr 0050.1.57.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji ds. referendum w ogólnopolskim referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. na terenie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie NR 0050.1.55.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 sierpnia 2015 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej do drugich ustnych przetargów nieograniczonych
  Zarządzenie NR 0050.1.56.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarzadzenie nr 0050.1.52.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Grabina nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
  Zarządzenie NR 0050.1.51.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie spłaty zadłużenia za najem lokali komunalnych i dzierżawę gruntów, stanowiących zasób Gminy Nowosolna osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w formie świadczenia rzeczowego
  Zarządzenie NR 0050.1.48.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna
  Zarządzenie nr 0050.2.7.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 1 czerwca 2015 r w sprawie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Nowosolna
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.1.15.2012 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2012 r.
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowe Skoszewy
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Moskwa
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Ksawerów
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Teolin
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Grabina
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 marca 2015 roku. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świadczenia usługi SMSowego Powiadamiania Mieszkańców Gminy Nowosolna o nazwie INFORMATOR SMS
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego...
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Stare Skoszewy
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dobieszków
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Byszewy
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Borchówka
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kopanka
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Natolin
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wiączyń Dolny
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lipiny na kadencję 2015 - 2019
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Boginia na kadencję 2015 - 2019
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Plichtów na kadencję 2015 - 2019
  Zarządzenie Nr 0050.1.5.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Kalonka części nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat
  Zarządzenie Nr 0050.1.4.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przekazania w użyczenie Gminno Parkowemu Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie części budynku użytkowego
  ZARZĄDZENIE NR 0050.2.1.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie obowiązku sporządzania projektów aktów prawnych w postaci tekstu strukturalnego w formacie XML
  Zarządzenie Nr 0050.1.1.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania w użyczenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna dwóch nieruchmości stanowiących własność Gminy Nowosolna