Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2958217
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia » Zarządzenia rok 2007

Artykuły
  Zarządzenie Nr 54/0151/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkaniowe
  Zarządzenie Nr 53/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 52/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 51/0151/2007 w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Nowosolna na lata 2008-2017
  Zarządzenie Nr 50/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 49/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 48/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 47/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 46/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 45/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 43/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 42/0151/2007 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 41/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 40/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna 2007 rok
  Zarządzenie Nr 39/0151/2007 w sprawie zmian w bużdżecie gminy Nowosolna na 2007 rok dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Zarządzenie Nr 38/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 36/0151/2007 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości będącej własnością Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 35/0151/2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie Nr 34/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 33/0151/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 32/0151/2007 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 31/0151/2007 w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia Twórczej Edukacji i Rozwoju "STER"
  Zarządzenie Nr 30/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 29/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 28/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 27/0151/2007 w sprawie zmian założeń do projektu budżetu Gminy Nowosolna na rok 2008
  Zarządzenie Nr 25/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 24/0151/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkaniowe
  Zarządzenie Nr 23/0151/2007 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
  Zarządzenie Nr 22/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 20/0151/2007 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości będącej własnością Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 19/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 18/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 17/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 16/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 15/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowe
  Zarządzenie Nr 13/0151/2007 zmieniające Zarządzenie nr IV/0151/18/03
  Zarządzenie Nr 12/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 9/0151/2007 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 7/0151/2007 Wójta Gmina Nowosolna z dnia 5 marca 2007 r.
  Zarządzenie Nr 7/0151/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 1/0151/2007 w sprawie autopoprawki do przedłożonego budżetu Gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 5/0151/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 11/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 2/0151/2007 w sprawie autopoprawki do przedłożonego budżetu Gminy Nowosolna na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 4/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 3/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 6/0151/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 8/0151/2007 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości