Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2886995
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia » Zarządzenia rok 2008

Artykuły
  Zarządzenie Nr 51/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 50/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 49/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 48/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 47/0151/2008 w sprawie ustalenia wykazu i planu wydatków z udziałem środków unijnych, które nie wygasają z upływem roku 2008
  Zarządzenie Nr 46/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 45/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 44/0151/2008 w sprawie zmian w budżenie gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 43/0151/2008 w sprawie autopoprawki do przedłożonego budżetu Gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Zarządzenie Nr 42/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 41/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 40/0151/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 39/0151/2008 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu w budynku po byłej szkole w Kalonce.
  Zarządzenie Nr 38/0151/2008 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Zarządzenie Nr 37/0151/2008 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 36/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok.
  Zarządzenie Nr 35/0151/2008 z dnia 10 października 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 34/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok.
  Zarządzenie Nr 33/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok.
  Zarządzenie Nr 32/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok.
  Zarządzenie Nr 31/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok.
  Zarządzenie Nr 30/0151/2008 w sprawie przekazania w użycie nieruchomości będącej własnością gminy Nowosolna.
  Zarządzenie Nr 29/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok.
  Zarządzenie Nr 28/0151/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Nowosolna w zakresie realizacji Projektu Partnerski Comenius Program "Uczenie się przez całe życie"
  Zarządzenie Nr 27/0151/2008 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Nowosolna na rok 2009
  Zarządzenie Nr 26/0151/2008 w sprawie zatwierdzenia do realizacji Projektu "Chcemy Być Razem" i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Nowosolna w zakresie realizacji Projektu
  Zarządzenie Nr 24A/0151/2008 w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 24/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 23/0151/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Nowosolna w zakresie wniosku o dofinansowanie, popdisania umowy i realizacji projektu
  Zarządzenie Nr 22/0151/2008 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 21/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 20/0151/2008 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości będącej własnością Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 19/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 18/0151/2008 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Zarządzenie Nr 17/0151/2008 w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnnych na terenie gminy Nowosolna spowodowanych klęską suszy
  Zarządzenie Nr 16/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 15/0151/2008 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 10/0151/2008 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2008 roku
  Zarządzenie Nr 14/0151/2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
  Zarządzenie Nr 13/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 12/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 10A/0151/2008 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 10/0151/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 9/0151/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ds. realizacji Projektu "Integracyjne wędrówki"
  Zarządzenie Nr 8/0151/2008 w sprawie powołania komisji w celu dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku
  Zarządzenie Nr 7/0151/2008 w sprawie składu osobowego, zadań oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Zarządzenie Nr 5/0151/2008 w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 4/0151/2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wspracie realizacji zadań publicznych w Gminie Nowosolna oraz zatwierdzenia regulaminu jej funkcjonowania
  Zarządzenie Nr 2/0151/2008 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 1/0151/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Nowosolna na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 11/0151/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 6/0151/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminych przeznaczonych do sprzedaży