Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2886924
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia » Zarządzenia rok 2010

Artykuły
  Zarządzenie Nr 53/0151/2010 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 1 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie lub wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, nieruchomości gminnych.
  Zarządzenie Nr 49/0151/2010 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż.
  Zarządzenie Nr 46/0151/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna wykonania robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipiny
  Zarządzenie Nr 45/0151/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
  Zarządzenie Nr 44/0151/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Zarządzenie Nr 36/0151/2010 z dnia 24 września 2010 r dot. obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych
  Zarządzenie Nr 33/0151/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Nowosolna na 2011 r
  Zarządzenie Nr 30/0151/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2010 r
  Zarządzenie Nr 29/0151/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2010 r.
  Zarządzenie Nr 28/0151/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2010 r.
  Zarządzenie Nr 26/0151/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie "Wyprawki szkolnej"
  Zarządzenie Nr 24/0151/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2010 r
  Zarządzenie Nr 23/0151/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wyborcze
  Zarządzenie Nr 22/0151/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2010 r.
  Zarządzenie Nr 21/0151/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 9/0151/2010
  Zarządzenie Nr 19/0151/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2010 r.
  Zarządzenie Nr 18/0151/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans
  Zarządzenie Nr 17/0151/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi i pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 16/0151/2010 z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2010 r.
  Zarządzenie Nr 15/0151/2010 z dnia 4 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu wyborczego
  Zarządzenie Nr 14/0151/2010 z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie komisji wyborczych dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Zarządzenie Nr 13/0151/2010 z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie Nr 12/0151/2010 z dnia 31 maja 2010 r w sprawie powołania zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
  Zarządzenie Nr 11/0151/2010 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna 2010 r.
  Zarządzenie Nr 10/0151/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2010 r.
  Zarządzenie Nr 9/0151/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2010 r
  Zarządzenie Nr 8/0151/2010 z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 7/0151/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie powołania komitetu wyborczego
  Zarządzenie Nr 6/0151/2010 z 21 kwietnia 2010 r. dot. obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Zarządzenie Nr 5/0151/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2010 r.
  Zarządzenie Nr 4/0151/2010 z dnia 24 marca 2010 r. dot. organizacji pozarządowych
  Zarządzenie Nr 3/0151/2010 z 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji finansowych w Urzędzie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 2/0151/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 1/0151/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. dot. Projektu "W drodze do sukcesu"
  Zarządzenie Nr 27/0151/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 25/0151/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie gminy Nowosolna