Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2957830
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia » Zarządzenia rok 2012

Artykuły
  Zarzadzenie 0050.2.7.2012 w sprawie naboru pracowników samorządowych do UG Nowosolna
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ograniczonym
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przekazania w użyczenie Uczniowskiemu Parafialnemu Klubowi Sportowemu „Bula”, zabudowanej nieruchomości , oznaczonej jako działka nr 98 o pow. 608 m2.....
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 10 września 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu niegraniczonym i trzecim przetargu ograniczonym
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
  ZARZĄDZENIE NR 0050.2.5.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU GMINY NOWOSOLNA
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przekazania w użyczenie Gminno Parkowemu Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie zabudowanej nieruchomości
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 maja 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.1.2.2012 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna, na okres do 3 lat
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Kopanka, lokalu użytkowego, położonego na działce nr 111 w Kalonce, będącej własnością Gminy Nowosolna wraz z terenem przyległym....
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 kwietnia 2012 r.w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Wiączyń Dolny, nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2012 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Nowosolna.
  Zarządzenie Nr 0050.1.5.2012 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.1.2.2012 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.1.1.2012 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 stycznia 2012 roku, w sprawie przekazania w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna dwóch nieruchomości będących własnością Gminy Nowosolna