Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2957672
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia » Zarządzenia rok 2014

Artykuły
  Zarządzenie nr 0050.24.2014 z dnia 12 maja 2014 roku
  Zarządzenie nr 0050.25.2014 z dnia 12 maja 2014 roku
  Zarządzenia Nr 0050.2.5.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2014 r. - w sprawie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY NOWOSOLNA
  Zarządzenie nr 0050.1.35.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 lipca 2014 r
  Zarządzenie nr 0050.1.36.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 lipca 2014 r
  Zarządzenie nr 0050.1.66.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3.11.2014 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie lub wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, nieruchomości gminnych.
  Zarządzenie nr 0050.1.68.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Byszewy nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat
  Zarządzenie nr 0050.1.69.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Borchówka nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat
  Zarządzenie Nr 0050.1.60.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku
  Zarządzenie Nr 0050.1.62.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 października 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.1.60.2014
  Zarządzenie Nr 0050.1.63.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2014 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2014 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w gminie Nowosolna, ustalenia jej organizacji i trybu działania
  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.1.38.2014 WÓ J T A GMINY NOWOSOLNA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Borchówka.
  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.1.39.2014 WÓ J T A GMINY NOWOSOLNA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dobieszków.
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2014 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  ZARZĄDZENIE NR 0050.2.4.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych w Urzędzie Gmniy Nowosolna w zanuan za święta przypadające w sobotę.
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2014 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.11.2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa...
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2014 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnia..
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2014 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa i utworzeniu dwóch sołectw.