Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2887009
od 12 października 2006
Gmina Nowosolna » Nieruchomości » Zarządzenia dotyczące nieruchomości

Artykuły
  Zarządzenie Nr. 0050.1.79.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.1.65.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna oraz określenia zasad korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
  Zarządzenie Nr. 0050.1.60.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Zarządzenie Nr 0050.1.59.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Moskwa nieruchomości gruntowej
  Zarządzenie nr 0050.1.54.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Grabina nieruchomości gruntowej
  Zarządzenie Nr 0050.1.45.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego
  Zarządzenie Nr. 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Byszewy pomieszcenia nr 1 w budynku świetlicy
  Zarządzenie Nr 0050.1.36.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.66.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie lub wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, nieruchomości gminnych
  Zarządzenie Nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do Zarządzenia nar 0050.1.36.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmienionego Zarządzeniem nr 0050.1.36.2015
  Zarządzenie Nr 0050.1.11.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do dalszego korzystania Sołectwu Nowe Skoszewy nieruchomości gruntowej
  Zarządzenie Nr. 0050.1.1.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Zarządzenie nr 0050.1.63.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Zarządzenie Nr. 0050.1.50.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 9 pażdziernika 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Zarządzenie Nr 0050.1.20.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2017 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2016 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna przeznaczonych do zamiany
  Zarządzenie Nr. 0050.1.43.2016 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania w użyczenie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.27.2016 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania solectwu Ksawerów dwóch nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna
  Zarządzenie NR 0050.1.19.2016 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w użyczenie Gminno Parkowemu Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie lokalu w budynku świetlicy w Byszewach
  Zarządzenie NR 0050.1.18.2016 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Byszewy zabudowanej nieruchomości położonej w Byszewach na okres 1 roku
  Zarządzenie NR 0050.1.2.2016 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.79.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Plichtów i Sołectwu Byszewy części nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat
  zarządzenie nr 0050.1.73.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 października 2015 r.
  Zarządzenie Nr 0050.1.55.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugich ustnych przetargów nieograniczonych
  Zarzadzenie nr 0050.1.52.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Grabina nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2015 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.1.15.2012 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.1.15.2012 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 k