Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2958269
od 12 października 2006
Archiwum » Przetargi » Unieważnione

Artykuły
  ZPUB.271.7.2014 Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z nowym odwiertem etap I
  ZPUB.271.3.2014 - Remont drogi gminnej nr 106330E w miejscowości Natolin w Gminie Nowosolna
  ZPUB.271.6 .2014 - Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z nowym odwiertem
  ZPUB.271.9.2013 - Dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane polegających na wykonaniu I etapu budowy Oświetlenia ul. Kasztanowej w Grabinie w ramach zadania inwestycyjnego "Plan i wykonanie oświetlenia ulicy Kasztanowej w Grabinie"
  ZPUB.271.10.2013 - Roboty budowlane polegające wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowę obiektu inżynierskiego wraz z rozbiórką istniejącego przepustu w km 49 + 950 rz. Moszczenicy w m-ci Stare Skoszewy (Głąbie) oraz odbudowę drogi gminnej.....
  ZPUB.271.5.2013 - Wykonanie boisk sportowych w Wiączyniu Dolnym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012", dokończenie inwestycji
  ZPUB.271.25.2012 - Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
  ZPUB.271.24.2012 - UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY NOWOSOLNA W KWOCIE 600.000 zł.
  ZPUB.271.20.2012 Wykonanie zaplecza socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Kopanka w systemie zaprojektuj i wybuduj
  ZPUB.271.19.2012 Roboty budowlane polegające na utwardzeniu zjazdu z ul. Księżycowej na ul. Pszeniczną w miejscowości Kopanka
  ZPUB.271.15.2012 - Wykonanie zaplecza socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Kopanka w systemie zaprojektuj i wybuduj
  ZPUB.271.15.2012 - Wykonanie zaplecza socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Kopanka w systemie zaprojektuj i wybuduj
  ZPUB.271.9.2012 - Usługa sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie i utwardzenie ul. Bukowej w Grabinie.
  ZPUB.271.11.2012 - Usługa sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 72 w miejscowości Natolin w Gminie Nowosolna.
  ZPUB.271.8.2012 Instalacja urządzeń uzdatniających wodę w hydroforni w Wiączyniu Dolnym w systemie zaprojektuj i wybuduj
  ZPUB.271.10.2012 - Usługa sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wodociągu wraz z odwodnieniem w miejscowości Natolin.
  ZPUB.271.27.2011 - Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni drogi gminnej nr. 106312E w Lipinach gm. Nowosolna.
  ZPUB.271.25.2011 - Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Nowosolna.
  ZPUB.271.16.2011 - Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Nowosolna
  ZPUB.271.22.2011 - „KONCEPCJA ODWODNIENIA TERENU SOŁECTW:KALONKA, KOPANKA, GRABINA”
  ZPUB.271.14.2011- Roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej w miejscowości Plichtów w Gminie Nowosolna.
  ZPUB.271.12.2011- Roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej w miejscowości Plichtów w Gminie Nowosolna
  ZPUB.271.10.2011-Remont drogi gminnej nr 106316E w Kalonce
  Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej wodociągów na terenie Gminy Nowosolna
  Roboty budowlane polegające na budowie chodnika w miejscowości Kalonka Gmina Nowosolna
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu "Robota budowlana polegająca na rozbiórce pokryć dachowych zawierających płyty azbestowo-cementowe z terenu Gminy Nowosolna".