Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2886929
od 12 października 2006
Archiwum » Rada Gminy » Rada Gminy Kadencja 2010-2014 » Najbliższa sesja Rady Gminy

Artykuły
  Sesja L Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XLIX Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XLVIII Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XLVII Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XLVI Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XLV Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XLIV Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XLIII Kadencja 2010-2014
  Sesja XLII Kadencja 2010-2014
  Sesja XLI Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XL Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXXIX Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXXVIII Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXXVII Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXXVI Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXXV Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXXIV Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXXIII Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXXII Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXXI Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXX Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXIX Kadencja 2010 - 2014
  Sesja XXVIII Kadencja 2010-2014
  Sesja XXVII Kadencja 2010-2014
  Sesja XXVI Kadencja 2010-2014
  Sesja XXV Kadencja 2010-2014
  Sesja XXIV Kadencja 2010-2014
  Sesja XXIII Kadencja 2010-2014
  Sesja XXII Kadencja 2010-2014
  Sesja XXI Kadencja 2010-2014
  Sesja XX Kadencja 2010-2014
  Sesja XIX Kadencja 2010-2014
  Sesja XVIII Kadencja 2010-2014
  Sesja XVII Kadencja 2010-2014
  Sesja XVI Kadencja 2010-2014
  Sesja XV Kadencja 2010-2014
  Sesja XIV Kadencja 2010-2014
  Sesja XIII Kadencja 2010-2014
  Sesja XII Kadencja 2010-2014
  Sesja XI Kadencja 2010-2014
  Sesja X Kadencja 2010-2014
  Sesja IX Kadencja 2010-2014
  Sesja VIII Kadencja 2010-2014
  Sesja VII Kadencja 2010-2014
  Sesja VI Kadencja 2010-2014
  Sesja V Kadencja 2010-2014
  Sesja IV Kadencja 2010-2014
  Sesja III Kadencja 2010-2014
  Sesja II Kadencja 2010-2014
  Sesja I Kadencja 2010-2014