Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2957833
od 12 października 2006
Organy » Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018 » Nagrania z sesjii

Artykuły
  Odtwarzacz Windows Media Player
  I Sesja 1.12.2014 roku
  II Sesja 9.12.2014 roku
  III Sesja 15.12.2014 roku
  IV Sesja 31.12.2014 roku
  V Sesja 28.01.2015 roku
  VI Sesja 25.02.2015 roku
  VII Sesja 31.03.2015 roku
  VIII Sesja 15.05.2015
  IX Sesja 15.05.2015
  X Sesja 27.05.2015
  XI Sesja 24.06.2015
  XII Sesja 28.07.2015
  XIII Sesja 26.08.2015
  XIV Sesja 29.09.2015
  XV Sesja 27.10.2015
  XVI Sesja 30.11.2015
  XVIII Sesja 29.12.2015
  XIX Sesja 29.01.2016 roku
  XX Sesja 16.03.2016 roku
  XXI Sesja z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  XXII Sesja z dnia 25 maja 2016 r.
  XXIII Sesja z dnia 29 czerwca 2016 r.
  XXIV Sesja z dnia 21 lipca 2016 r.
  XXV Sesja 28.09.2016 roku
  XXVI Sesja 25.10.2016 r.
  XXVIII Sesja 30 listopada 2016 r.
  XXIX Sesja 29.12.2016
  XXX Sesja 31.01.2017
  XXXI Sesja z dnia 17 lutego 2017 r.
  XXXIII Sesja 29.03.2017
  XXXV Sesja 30.05.2017
  XXXVI Sesja 28.06.2017
  XXXVII Sesja 24.07.2017
  XXXVIII Sesja 17.08.2017
  XXXIX Sesja 05.09.2017
  XL Sesja 10.10.2017
  XLI Sesja 21.11.2017 r.
  XLII Sesja 29.11.2017
  XLIII Sesja 18.12.2017 rok
  XLIV Sesja 29.12.2017
  XLV Sesja z dnia 30.01.2018 r.
  XLVI Sesja 28.02.2018 roku
  XLVIII Sesja z 29.05.2018 roku
  XLIX Sesja 27.06.2018 r.
  L Sesja z 17 lipca 2018 r.
  LI Sesja z 29 sierpnia 2018 r.
  LII Sesja 27 wrzesnia 2018