Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2958297
od 12 października 2006
Archiwum » Wybory » Wybory Samorządowe 2014

Artykuły
  Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniającego obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
  Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Nowosolna w dniu 30 listopada 2014 r.
  KOMUNIKAT w sprawie spisu wyborców z dnia 27.10.2014 roku
  OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Nowosolna
  OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowosolna
  Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych,w wyborach do rad gmin,rad powiatów,sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast,zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.
  Rozmieszczenie tablic sołeckich służących jednocześnie jako tablice wyborcze
  KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 21 października 2014 r. o wylosowanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nowosolna, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Strona Internetowa Państwowej Komisji Wyborczej - Kandydaci na Radnych i na Wójta
  KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ NOWOSOLNA z dnia 17 października 2014 r
  Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 17 października 2014 r
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 14 października 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych...
  Zarejestrowani kandydaci na radnych Rady Gminy Nowosolna
  Komunikat dotyczący Gminnej Komisji Wyborczej
  KOMUNIKAT DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  KOMUNIKATY
  zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
  wniosek o pełnomocnictwo
  zgłoszenie list kandydatów na radnych
  oświadczenie o zgodzie na kand. na radnego
  poparcie listy kandydatów-podpisy
  oświadczenie lustrac.
  informacja o złożeniu oświadczenia lustrac.
  zgłoszenie kandydata na Wójta
  oświadczenie o zgodzie na kandydowanie Wójta
  O B W I E S Z C Z E N I E o okręgach wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2014 roku.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 roku
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
  ROZPORZĄDZENI PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Informacja o zbliżających się wyborach samorządowych
  Strona Internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
  ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminieniebędącej miastem na prawach powiatu
  OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE NIEBĘDĄCEJ MIASTEM NA PRAWACH POWIATU
  Oświadczenie o pełnieniu obow.Pełnomocnika wyb i fin.
  Sposób zgłaszania kandydatów do komisji
  Zgłoszenie do komisji gminnej
  Zgłoszenie do komisji obwodowej
  Informacja o sposobie zgłaszania kand.radnych
  Informacja o sposobie zgłaszania Wójta
  Zarządzenie-bezpłatne miejsca na plakaty
  Zarządzenie dot. zespołu wyb
  Uchwała Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie okręgów wyborczych
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 roku
  Uchwała w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania
  Uchwała w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze