Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2787398
od 12 października 2006
Gmina Nowosolna » Przetargi » Zapytania cenowe poniżej 30.000 Euro

Artykuły
  Zapytanie ofertowe na usługę wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Nowosolna
  Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. :" Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP na terenie Gminy Nowosolna"
  Zapytanie ofertowe na " Usługi kastracji/sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy Nowosolna przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt
  Świadczenie usług prawnych - zapewnienia obsługi prawnej Urzędu Gminy Nowosolna w zakresie dziłalności Gminy Nowoswolna oraz działalności jednostek jej podleghałych
  Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka"
  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych
  Zapytanie ofertowe w zakresie wyceny usługi wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna
  Zapytanie ofertowe na "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowosolna - etap IV"
  Zapytanie ofertowe na wykonanie " Programu ochrony środowiska dla Gminy Nowosolna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025"
  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych
  Zapytanie cenowe dla zadania " Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr. 1151E w Wiączyniu Dolnym etap I (znak sprawy RI.721.2.5.2016)
  RIR.271.12.2015 Zapytanie cenowe do 30.000 Euro - "Budowa oświetlenia ulicy Kasztanowej w Grabinie - II etap"
  Zaproszenie do składania ofert dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowosolna" - UWAGA - przesuwa się termin składania ofert do dnia 25 listopada 2015 r.
  Zapytanie cenowe do 30.000 Euro- "Budowa oświetlenia ulicy Kasztanowej w Grabinie - II etap"
  Zapytanie cenowe do 30.000 Euro - Usługa odzyskania nadpłaty podatku od towarów i usług (VAT) lub zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego, zapłaconego w związku z działalnością Zamawiającego.
  Zapytanie cenowe do 30.000 Euro- Odtworzenie nawierzchni ul. Bukowej w Bukowcu w Gminie Nowosolna