Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2958219
od 12 października 2006
Gmina Nowosolna » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa

Artykuły
  UCHWAŁA NR LII/327/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR LII/325/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR LI/322/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  Zarządzenie Nr 0050.1.40.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na 2018 rok
  UCHWAŁA NR XLVII/294/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR XLVI/286/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  Zarządzenie Nr. 0050.1.14.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR XLV/276/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR XLIV/274/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR XLII/249/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  Zrządzenie Nr. 0050.1.51.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025.
  UCHWAŁA NR XXXIX/239/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  Zarządzenie Nr. 0050.1.40.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17 sierpnia 2017 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXXVI/221/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXXV/216/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXXII/199/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXX/188/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXIX/177/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXIX/173/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XXVIII/160/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XXVII/158/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XXV/150/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XXIV/145/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XXII/126/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XXI/124/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XX/120/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XVIII/103/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XVII/97/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR XVI/88/15RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR XV/75/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR XI/57/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR X/51/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR IX/38/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR VII/34/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015-2021
  UCHWAŁA NR IV/15/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XLIX/313/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XLVIII/301/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XLVII/299/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XLIV/271/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XXXIX/235/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XXXVIII/225/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XXXIV/205/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXXI/197/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXVII/172/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XII/81/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016