Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2755614
od 12 października 2006
Archiwum » Rada Gminy » Rada Gminy Kadencja 2010-2014 » Protokoły z obrad Sesjii Rady Gminy Nowosolna

Artykuły
  PROTOKÓŁ XLIX/14 z obrad XLIX Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 22 października 2014 roku
  PROTOKÓŁ XLVIII/14 z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 24 września 2014 roku
  PROTOKÓŁ XLVII/14 z obrad XLVII Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 27 sierpnia 2014 roku
  PROTOKÓŁ XLVI/14 z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 18 czerwca 2014 roku
  PROTOKÓŁ XLV/14 z obrad XLV Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 4 czerwca 2014 roku
  PROTOKÓŁ XLIV/14 z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 28 maja 2014 roku
  PROTOKÓŁ XLIII/14 z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 13 maja 2014 roku
  PROTOKÓŁ XLII/14 z obrad XLII Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 30 kwietnia 2014
  PROTOKÓL XLI/14 z obrad XLI Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 26 marca 2014 roku
  PROTOKÓŁ XL/14 z obrad XL Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 26 lutego 2014 roku
  PROTOKÓŁ XXXIX/13 z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 29 stycznia 2014 roku
  PROTOKÓŁ XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 18 grudnia 2013 roku
  PROTOKÓŁ XXXVII/13 z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 4 grudnia 2013 roku
  PROTOKÓŁ XXXVI/13 z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 27 listopada 2013 roku
  PROTOKÓŁ XXXV/13 z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 30 października 2013 roku
  PROTOKÓŁ XXXIV/13 z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 25 września 2013 roku.
  PROTOKÓŁ XXXIII/13 z obrad XXIX Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 10 września 2013 roku
  Protokół XXXII/13 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 21 sierpnia 2013 roku
  PROTOKÓŁ XXXI/13 z obrad XXXI sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 26 czerwca 2013 roku
  PROTOKÓŁ XXX/13 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 12 czerwca 2013 roku
  Protokół XXIX/13 z obrad XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 4 czerwca 2013 roku.
  Protokół XXVIII/13 z obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 23 kwietnia 2013 roku.
  Protokół XXVII/13 z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 27 marca 2013 roku.
  PROTOKÓŁ XXV/13 z obrad XXV Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 30 stycznia 2013 roku.
  PROTOKÓŁ XXIV/12 z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.
  PROTOKÓŁ XXIII/12 z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 19 grudnia 2012 r.
  PROTOKÓŁ XXII/12 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 28 listopada 2012 roku
  PROTOKÓŁ XXI/12 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 30 października 2012 roku
  PROTOKÓŁ XXI/12 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 30 października 2012 roku - brak protokołu - Radni zdjęli z porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Nowosolna punkt: "Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Nowosolna."
  PROTOKÓŁ XX/12 z obrad XX Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 19 września 2012 roku
  PROTOKÓŁ XIX/12 z obrad XIX Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 22 sierpnia 2012 roku
  PROTOKÓŁ XVIII/12 z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 20 czerwca 2012 roku
  PROTOKÓŁ XVII/12 z obrad XVII sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 30 maja 2012 roku
  PROTOKÓŁ XVI/12 z obrad XVI sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 25 kwietnia 2012 roku
  PROTOKÓŁ XV/12 z obrad XV sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 28 marca 2012 roku
  PROTOKÓŁ XIV/12 z obrad XIV sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 29 lutego 2012 roku
  PROTOKÓŁ XIII/12 z obrad XIII sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 25 stycznia 2012 roku
  PROTOKÓŁ XII/11 z obrad XII sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku
  PROTOKÓŁ XI/11 z obrad XI sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 30 listopada 2011 roku
  PROTOKÓL NR X/11 z obrad X sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 26 października 2011 roku
  PROTOKÓŁ NR IX/11 z obrad IX sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 29 wrzesień 2011 roku
  PROTOKÓŁ NR VIII/11 z obrad VIII sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 25 sierpnia 2011 roku
  PROTOKÓŁ NR VII/11 z obrad VII sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 20 czerwca 2011 roku
  PROTOKÓŁ NR VI/11 z obrad VI sesji Rady Gminy Nowosolna odbytej w dniu 25 maja 2011 roku
  PROTOKÓŁ NR V/11 Z OBRAD V SESJI RADY GMINY NOWOSOLNA ODBYTEJ W DNIU 12 KWIETNIA 2011 ROKU
  PROTOKÓŁ NR IV/11 Z OBRAD IV SESJI RADY GMINY NOWOSOLNA ODBYTEJ W DNIU 22 LUTEGO 2011 ROKU
  PROTOKÓŁ NR III/10 z obrad III sesji Rady Gminy Nowosolna w dniu 29 grudnia 2010 roku
  PROTOKÓŁ NR II/10 z obrad II sesji Rady Gminy Nowosolna PROTOKÓŁ NR II/10 z obrad II sesji Rady Gminy Nowosolna PROTOKÓŁ NR II/10 z obrad II sesji Rady Gminy Nowosolna w dniu 13 grudnia 2010 roku
  PROTOKÓŁ NR I/10 z obrad I sesji Rady Gminy Nowosolna w dniu 2 grudnia 2010 roku