Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2875278
od 12 października 2006
Archiwum » Rada Gminy » Rada Gminy Kadencja 2010-2014 » Protokoły i sprawozdania z posiedzeń Komisji Rewizyjnych

Artykuły
  Protokół XLV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 września 2014 roku
  Protokół XLI z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 marca 2014 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 listopada 2013 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 listopada 2013 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 września 2013 roku
  Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna za 2012 rok.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 maja 2013 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 maja 2013 roku, 14 maja 2013 roku oraz 21 maja 2013 roku dot. budżetu Gminy Nowosolna w 2012 r.
  Sprawozdanie nr XXXI/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 marca 2013 roku
  Sprawozdanie nr XXXII/13 z posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2013 roku.
  Protokół XXIX/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 stycznia 2012 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 grudnia 2012 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 grudnia 2012 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21listopada 2012 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 października 2012 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 października 2012 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 września 2012 roku
  Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2012 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna w dniach 22 maja 2012 roku, 29 maja 2012 roku i 4 czerwca 2012 roku.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna w dniu 9 maja 2012 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 marca 2012
  Protokół z posiedzenń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 3 stycznia 2012 roku, 5 stycznia 2012 roku, 11 stycznia 2012 roku, 23 stycznia 2012 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 14 grudnia 2011 roku.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 23 listopada 2011 roku.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 16 listopada 2011 roku.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna w dniach 28 września i 5 października 2011 roku