Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2886983
od 12 października 2006
Archiwum » Rada Gminy » Rada Gminy Kadencja 2006-2010 » Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnych

Artykuły
  Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 13.X;20.X;27.X;4.XI 2010
  Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 24 sierpnia 2010 r
  Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 5 października 2009 r
  Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 4 marca 2010 r
  Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 4 grudnia 2009 r
  Protokół Komisji Rewizyjnej dnia 22 lipca i 22 września 2009 r
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 29 lipca 2009
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 04.06.2009 02.07.2009 06.07.2009
  Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 10 kwietnia 2009 r.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 maja 2009 r.
  Protokół nr 1 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 20.02.2009 r.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17-XII-2008 roku.
  Aneks do protokołu RG-0063-1-09/08 z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 06 i 19 XI-2008 roku sporządzony w dniu 17 grudnia 2008 roku.
  Aneks z dnia 03.12.2008 r. do protokołu z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 06-08 i 19-08 2008 r.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 06-11 i 19-11-2008 roku.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 29.08.2008 r.,10.09.2008 r.,23.09.2008 r. oraz 29.09.2008 r.
  Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2008 r. do 31.08.2008 r.
  Aneks do protokołu z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dnia 22.08.2008 roku.
  Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22.08.2008 r.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 06.08.2008 r. i z 19.08.2008 r.
  Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniu 2 lipca 2008 roku
  Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej dnia 25 czerwca 2008 roku i 2 lipca 2008 roku
  Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2008 roku
  Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniu 28 maja 2008 roku
  Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna za 2007 rok
  Protokół z dnia 27-03-2008,02-04-2008,08-04-2008,10-04-2008
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 marca 2008 roku. Temat; Kontrola zabezpieczenia mienia w wybranych obiektach komunalnych
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 20-02-2008,27-02-2008,04-03-2008
  Aneks do protokołów z dnia 20 czerwca i 1 sierpnia 2007 roku sporządzony podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 października 2007 roku dotyczący nieterminowych regulacji zobowiązań
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna w dniach 12.09.2007, 19.09.2007 i 25.09.2007 w ramach przygotowania analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za I półrocze 2007 roku
  Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 1 sierpnia 2007 roku
  Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 25 i 26 lipca 2007 roku
  Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 20 czerwca 2007 roku
  Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 13 czerwca 2007 roku
  Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 06 czerwca 2007 roku
  Wyjaśnienia do protokołu Komisji rewizyjnej dotyczącego analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowosolna za I półrocze 2007 roku.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 maja 2007 r. w sprawie Analiz uwag w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - kontrola problemowa
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 11.04.2007 r. w sprawie oceny wykonania budżetu gospodarki finansowej gminy za 2006 r.
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07 marca 2007 r. w sprawie sposobu załatwienia interpelacji radnych i skarg mieszkańców za lata 2005-2006
  Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 21 lutego 2007 roku