Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2787435
od 12 października 2006
Gmina Nowosolna » Przetargi » Rozstrzygnięte

Artykuły
  Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego "Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna"-RI.271.1.8.2018
  Roboty budowlane polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowosolna ( znak sprawy: RI.271.1.12.2018)
  Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Moskwa-Byszewy na terenie Gminy Nowosolna- RI.271.1.11.2018
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej położonego na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z budową garażu-RI.271.1.6.2018
  USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY NOWOSOLNA-ZPUB.271.1.1.2018
  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinach (znak sprawy: RI.271.1.10.2018).
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej położonego na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z budową garażu-RI.271.1.6.2018ł
  Dostawa, wdrożenie wraz z usługą utrzymania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Nowosolna w ramach zadania inwestycyjnego „Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna” - RI.271.1.5.2018.
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny i OSP Stare Skoszewy w formule "zaprojektuj i wybuduj"-RI.271.1.2.2018
  Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna (ul. Narcyzowej w Kalonce, ul. Brzozowej i ul. Klonowej w Kopance, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej i ul. Poziomkowej w Starych Skoszewach) (znak sprawy: RI.271.1.1.2018).
  Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna (ul. Narcyzowej w Kalonce, ul. Brzozowej i ul. Klonowej w Kopance, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej i ul. Poziomkowej w Starych Skoszewach) (znak sprawy: RI.271.1.1.2018).
  Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna (ul.Narcyzowej w Kalonce, ul. Brzozowej i ul. Klonowej w Kopance, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej i ul. Poziomkowej w Starych Skoszewach) (znak sprawy: RI.271.1.1.2018).
  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin-RI.271.1.21.2017
  Roboty budowlane polegające na przebudowie wodociągu w miejscowości Wódka ul. Pszeniczna i ul. Aksamitna w gm. Nowosolna-RI.271.1.15.2017
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Nowosolna-RI.271.1.19.2017
  Dostawa energii elektrycznej - RI.271.1.18.2017
  Roboty budowlane polegające na roboty budowlane polegające na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach (znak sprawy: RI.271.1.14.2017).
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna (znak sprawy: ZPUB.271.1.5.2017).
  Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna-RI.271.1.12.2017
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skoszewach – RI.271.1.8.2017
  Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 1148E w miejscowości Kopanka-RI.271.1.4.2017.
  Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 1186E w miejscowości Kalonka - RI.271.2.2017.
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Nowosolna - RI.271.1.3.2017
  Roboty budowlane polegające na przebudowie wodociągu w miejscowości Wódka ul. Pszeniczna i ul. Aksamitna.-RI.271.1.1.2017.
  USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY NOWOSOLNA- ZPUB.271.17.2016
  ZPUB.271.16.2016-Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna.ł
  Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr.106302E ul. Bukowej w Bukowcu Gmina Nowosolna - RI.271.14.2016
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu ul. Magnoliowej w Kalonce - RI.271.15.2016
  Roboty budowlane polegające na modernizacji ujęcia wodociągowego w miescowości Natolin w Gminie Nowosolna w systemie "zaprojektuj i wybuduj"-RI.271.8.2016
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna - ZPUB.271.10.2016
  Usługa sporządzenia dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowosolna-RI.271.6.2016
  RI.271.5.2016-Usługa sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków edukacyjnych, użyteczności publicznej i komunalnych Gminy Nowosolna - zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej"
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ-ZPUB.271.2.2016
  Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynku Urzędu Gminy Nowosolna w ramach inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków edukacyjnych, użyteczności publicznej i komunalnych Gminy Nowosolna" - RI.271.7.2016
  RI.271.3.2016-Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowosolna
  Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynku Urzędu Gminy Nowosolna w ramach inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków edukacyjnych, użyteczności publicznej i komunalnych Gminy Nowosolna.
  Ubezpieczenie w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nowosolna-ZPUB.271.1.2016
  Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosoina (znak sprawy: ZPUB.271.6.2015) - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na robót budowlanych polegających na wykonaniu nakładki asfaltowej wraz z odtworzeniem poboczy w miejscowości Natolin w Gminie Nowosolna (znak sprawy: ZPUB.271.7.2015)
  Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Nowosolna-ZPUB.271.5.2015
  Doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nowosolna - ZPUB.271.4.2015
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolnsa
  Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy przepsutu w ciągu drogi gminnej nr 106325E (km 0+200) w miejscowości Byszewy "Majątek" w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Roboty budowlane polagające na modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z nowym odwiertem - etap II (ZPUB.271.1.2015)