Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2787402
od 12 października 2006
Gmina Nowosolna » Przetargi » Ogłoszone

Artykuły
  Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego "Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna"-RI.271.1.8.2018
  Roboty budowlane polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowosolna
  USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY NOWOSOLNA-ZPUB.271.1.1.2018
  Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Moskwa-Byszewy na terenie Gminy Nowosolna- .271.1.11.2018
  Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotnicznej Straży Pożarnej w Lipinach - RI.271.1.10.2018.
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej położonego na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Stare Skoszewy w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z budową garażu-RI.271.1.6.2018
  Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Moskwa-Byszewy na terenie Gminy Nowosolna-R$I.271.1.7.2018.
  Dostawa, wdrożenie wraz z usługą utrzymania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Nowosolna w ramach zadania inwestycyjnego „Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna” - RI.271.1.5.2018.
  Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Moskwa-Byszewy na terenie Gminy Nowosolna-RI.271.1.4.2018
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek OSP Lipiny i OSP Stare Skoszewy w formule "zaprojektuj i wybuduj"-RI.271.1.2.2018
  Dostawa, wdrożenie wraz z usługą utrzymania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Nowosolna w ramach zadania inwestycyjnego "Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna".-RI.271.1.2.2018.
  Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna (ul. Narcyzowej w Kalonce, ul. Brzozowej i ul. Klonowej w Kopance, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej i ul. Poziomkowej w Starych Skoszewach)-RI.271.1.1.2018.
  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin-RI.271.1.21.2017
  Roboty budowlane polegające na przebudowie wodociągu w miejscowości Wódka ul. Pszeniczna i ul. Aksamitna w gm. Nowosolna-RI.271.1.15.2017
  Dostawa energii elektrycznej - RI.271.1.18.2017
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Nowosolna-RI.271.1.19.2017
  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowści NATOLIN-RI.271.1.7.2017
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach-RI.271.1.14.2017
  Roboty budowlane polegające na przebudowie wodociągu w miejscowości Wódka ul. Pszeniczna i ul. Aksamitna w gm. Nowosolna-RI.271.1.13.2017
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna.
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Nowosolna-RI.271.1.9.2017
  Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna-RI.271.1.12.2017
  Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Stare Skoszewy na terenie Gminy Nowosolna.-RI.271.1.11.2017
  Roboty budowlane polegające na rozbudowie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowosolna - etap III-RI.271.1.10.2017
  Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna-RI.271.1.5.2017
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skoszewach – RI.271.1.8.2017
  Roboty budowlane polegające na termomoderniuzacji budynku Urzędu Gminy Nowosolna-RI.271.1.6.2017
  Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 1148E w miejscowości Kopanka.
  Roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Nowosolna - RI.271.3.2017
  Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 1186E w miejscowości Kalonka - RI.271.2.2017
  Roboty budowlane polegające na przebudowie wodociągu w miejscowości Wódka ul. Pszeniczna i ul. Aksamitna.-RI.271.1.2017.