Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2878052
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Plany zagospodarowania przestrzennego Wersja do druku

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWOSOLNA

l.p.

Uchwała Rady Gminy Nowosolna

Data podjęcia uchwały

Tytuł uchwały

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

1.

Nr XXI/196/2001

24 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej części obszaru wsi Grabina

Nr 231, poz. 3424 z dnia 9 listopada 2001 r.

2.

Nr XXVIII/246/2002

4 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej części obszaru wsi Bukowiec

Nr 142, poz. 2109 z dnia 22 czerwca 2002 r.

3.

Nr XXIX/257/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej części obszaru wsi Dobieszków

Nr 142, poz. 2110 z dnia 22 czerwca 2002 r.

4.

Nr XXIX/256/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, obejmującej części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka

Nr 148, poz. 2148 z dnia 28.06.2002 r.

5.

Nr XXIX/258/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  wsi Dąbrowa, którego granice określa załącznik graficzny do Uchwały Nr XVIII/164/2001 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2001 r.

Nr 163, poz. 2386 z dnia 12.07.2002 r.

6.

Nr XXIX/259/2002

29 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  wsi Kopanka, którego granice określa załącznik graficzny do Uchwały Nr XVIII/165/2001 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2001 r.

Nr 163, poz. 2387 z dnia 12.07.2002 r.

7.

Nr XXXI/272/2002

11 lipca 2002 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru  wsi Byszewy

Nr 205, poz. 2916 z dnia 20.08.2002 r.

8.

Nr XXXI/273/2002

11 lipca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna, obejmującej części obszaru wsi Kalonka

Nr 205, poz. 2917 z dnia 20.08.2002 r.

9.

Nr III/15/2002

10 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru wsi Nowe Skoszewy 1

Nr 43, poz. 433 z dnia 05.03.2003 r.

10.

Nr III/16/2002

10 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru wsi Nowe Skoszewy 2

Nr 43, poz. 434 z dnia 05.03.2003 r.

11.

Nr X/58/03

27 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującej część obszaru wsi Kalonka

Nr 237, poz. 2196 z dnia 28.08.2003 r.

12.

Nr XII/88/2003

27 października 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część wsi Wódka

Nr 11, poz. 144 z dnia 17.01.2004 r.

13.

Nr XXVII/187/04

7 grudnia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Nowosolna, obejmująca działkę nr 31 we wsi Natolin oraz teren przeznaczony pod projektowaną drogę we wsi Natolin i Teolin

Nr 353, poz. 3792 z dnia 29.12.2004 roku

14.

Nr XXXIII/225/05

13 czerwca 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna

Nr 260, poz. 2592 z dnia 19.08.2005 r.

15.

Nr XLVI/314/06

5 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny

Nr 347, poz. 2661 z dnia 13.10.2006 r.

16.

Nr XI/65/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna, obejmującego części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka

Poz. 37

z dnia 16.01.2012 r.

17.

Nr XI/66/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Kopanka

Poz. 38

z dnia 16.01.2012 r.

18.

Nr XI/67/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Stare Skoszewy

Poz. 39

z dnia 16.01.2012 r.

19.

Nr XI/68/11

30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Teolin, obręb Lipiny

Poz. 40

z dnia 16.01.2012 r.

20.

Nr XV/98/12

28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy

Poz. 1310

z dnia 25.04.2012 r.

21.

Nr XXII/140/12

28 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy

Poz. 194

z dnia 16.01.2013 r.

22.

Nr LII/329/18

27 września 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Byszewy

Poz. 5906

z dnia 09.11.2018 r.

23.

Nr LII/33018

27 września 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny

Poz. 5907

 z dnia 09.11.2018 r.

UWAGA: Przy uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych daną uchwałą, tracą moc ustalenia poprzednich planów zagospodarowania przestrzennego. Przy ustalaniu przeznaczenia dla danego terenu, obowiązują zapisy ostatniej uchwały obejmującej żądany obszar.

Załączone dokumenty
  Uchwała Nr III_15_2002 Nowe Skoszewy I (188.2kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr XXII_140_12 Byszewy Dwór (7.5MB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr III 15 2002 Nowe Skoszewy I mapa (7.4MB) pobierz    
  Uchwała Nr III_16_2002 Nowe Skoszewy II (171.6kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr III_16_2002 Nowe Skoszewy II mapa (4.2MB) pobierz    
  Uchwała Nr X_58_03 Kalonka (174.8kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr X_58_03 Kalonka mapa (4.3MB) pobierz    
  UCHWAŁA NR XI_65_11 Kalonka Grabina Bukowiec Borchówka (562kB) pobierz pokaż
  Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu-Kalonka Grabina Bukowiec Borchowka (148.3kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA NR XI_65_11 Kalonka Grabina Bukowiec Borchówka mapa (2.7MB) pobierz    
  UCHWAŁA NR XI_66_11 Kopanka (554.1kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA NR XI_66_11 Kopanka mapa (1.6MB) pobierz    
  UCHWAŁA NR XI_67_11 Stare Skoszewy (554.8kB) pobierz pokaż
  Uzasadnienie oraz podsumowanie do strategicznej oceny-Stare Skoszewy (147.6kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA NR XI_67_11Stare Skoszewy mapa (1.7MB) pobierz    
  UCHWAŁA NR XI_68_11 Teolin obręb Lipiny (554.4kB) pobierz pokaż
  Uzasadnienie oraz podsumowanie do strategicznej oceny-Teolin (147.7kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA NR XI_68_11 Teolin_mapa (7.4MB) pobierz    
  Uchwała Nr XII_88_03 Wódka (172.9kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XII 88 2003 Wódka mapa (2.7MB) pobierz    
  Uchwała Nr XLVI_314_06 Teolin, Lipiny (258.1kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XLVI 314 06 Teolin, Lipiny mapa (42.6MB) pobierz    
  XV_98_12 Byszewy zmiana (177.2kB) pobierz pokaż
  podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokument-Byszewy (159.7kB) pobierz pokaż
  XV_98_12 Byszewy mapa (2.2MB) pobierz    
  Uchwała Nr XXI_196_2001 Grabina (157.6kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XXI 196 2001 Grabina mapa (1.3MB) pobierz    
  Uchwała Nr XXIX_256_2002 Kalonka, Grabina, Bukowiec,Borchówka (205.1kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XXIX 256 2002 Kalonka, Grabina, Bukowiec,Borchówka mapa (22.6MB) pobierz    
  Uchwała Nr XXIX_257_2002 Dobieszków (197.9kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XXIX 257 2002 Dobieszków mapa (3MB) pobierz    
  Uchwała Nr XXIX_258_2002 Dąbrowa (162.8kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XXIX 258 2002 Dąbrowa mapa (20.5MB) pobierz    
  Uchwała Nr XXIX_259_2002 Kopanka (201.4kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XXIX 259 2002 Kopanka mapa (8.8MB) pobierz    
  Uchwała Nr XXVII_187_04 Natolin działka nr 31 (373.6kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XXVII 187 04 Natolin działka nr 31 mapa (2.4MB) pobierz    
  Uchwała Nr XXVIII_246_ 2002 Bukowiec (158.2kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XXVIII 246 2002 Bukowiec mapa (2.9MB) pobierz    
  Uchwała Nr XXXI_272_2002 Byszewy (223.2kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XXXI 272 2002 Byszewy mapa (15.3MB) pobierz    
  Uchwała Nr XXXI_273_2002 Kalonka (169.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XXXI 273 2002 Kalonka mapa (2.1MB) pobierz    
  Uchwała Nr XXXIII_225_05 Gmina Nowosolna (1.4MB) pobierz pokaż
  1- obręb Kopanka (20.1MB) pobierz    
  2- obręb Kalonka (34.1MB) pobierz pokaż
  3- obręb Grabina (42.1MB) pobierz pokaż
  4- obręb Borchówka (16.7MB) pobierz    
  5- obręb Boginia (26.6MB) pobierz pokaż
  6- obręb Stare Skoszewy (8.9MB) pobierz    
  7- obręb Nowe Skoszewy (22.2MB) pobierz pokaż
  8- obręb Głogowiec (22.7MB) pobierz pokaż
  9- obręb Byszewy (11.2MB) pobierz    
  10- obręb Moskwa (17.9MB) pobierz    
  11- obręb Natolin (2.4MB) pobierz    
  12- obręb Lipiny (9.4MB) pobierz    
  13- obręb Wiączyń Dolny (10.2MB) pobierz    
  Uchwała nr XXII_140_12 Byszewy Dwór (7.1MB) pobierz    
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 68 11 z dnia 30.11.2011 (2.1MB) pobierz pokaż
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XV 98 12 z dnia 28.03.2012 (1.8MB) pobierz pokaż
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 67 11 z dnia 30.11.2011 (2MB) pobierz pokaż
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 65 11 z dnia 30.11.2011 (2MB) pobierz pokaż
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XI 66 11 z dnia 30.11.2011 (2MB) pobierz pokaż
  Uzasadnienie i podsumowanie do Uchwały Nr XXII 140 12 z dnia 28.11.2012 (2.1MB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr LII_329_18 Byszewy mapa (842.3kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr LII_329_18 Byszewy (196.8kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr LII_330_18 Lipiny mapa (3MB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr LII_330_18 Lipiny (196.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Dariusz Berent, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Berent, Data wprowadzenia: 2006-11-02 12:50:54, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Berent, Data publikacji 2006-11-02 12:51:58, Ostatnia zmiana: 2018-11-30 11:54:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 27239