Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
  Urząd Gminy Nowsolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


1414089
od 12 października 2006
Urząd Gminy Nowsolna » Załatwienie sprawy » Ewidencja gruntów Wersja do druku

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu
Wypis z ewidencji gruntów


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1, Inspektor ds. ewidencji gruntów, I piętro, pok. nr 7, tel. 648-41-08 wew. 17.


Sposób załatwienia sprawy:

wydanie wypisu z rejestru gruntów,

odbiór w urzędzie gminy I piętro, pok. nr 7.


Wymagane dokumenty (pozostają w urzędzie):

- wniosek (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta).


Opłaty

- za pierwszą działkę w jednostce rejestrowej – 12 zł,
-
każda następna – 6 zł.

Za sporządzenie wypisu o niepełnej treści, w celu sporządzenia wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnoty Polityki Realnej pobiera się opłatę w wysokości 1,80 zł za każdą działkę

Za sporządzenie wypisu o niepełnej treści, dla celów innych niż wpis do ksiegi wieczystej 3,60 zł za każdą działkę


Czas załatwienia:

do siedmiu dni.


Inne informacje:

Wypis jest wydawany osobom określonym w art. 24 ust. 3 czyli na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które maja interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Załączone dokumenty
  Wniosek (510.9kB) pobierz    

Informację wytworzył: Dariusz Berent, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Berent, Data wprowadzenia: 2007-04-26 09:11:48, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Berent, Data publikacji 2007-04-26 09:12:15, Ostatnia zmiana: 2014-07-11 10:45:39, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1675