Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nowosolna

Kolorowy pasek

Nadanie numeru PESEL

Urząd Gminy

Nowosolna

 

Nadanie numeru PESEL

Edycja nr 3

Z dnia 14 stycznia 2019r.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1984),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. 2015 r. poz. 1290).

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
 2. O nadanie numeru PESEL z urzędu występują:
  • Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia – w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonych na terytorium RP,
  • Organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy – w stosunku do obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem dzieci wskazanych powyżej,
  • Organ wydający polski dokument tożsamości - w stosunku do obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości,
  • Organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy – w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany w powyższych punktach.
 3. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL od osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL jest organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, organ właściwy dla siedziby pracodawcy W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
 4. Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia o jego nadaniu lub zmianie odpowiednio osobę, której nadano lub zmieniono numer PESEL, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub inną osobę sprawującą nad nią faktyczną opiekę - niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nadaniu lub zmianie numeru PESEL. Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL jest przekazywane, w zależności od żądania osoby, w postaci papierowej albo elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce załatwienia

Łódź, Rynek Nowosolna 1,   Ewidencja ludności, dowody osobiste II piętro pokój nr. 16, tel. (42) 616-45-26.

OPŁATY

Nadanie nr. PESEL jest bezpłatne.

Skarbowa za pełnomocnictwo

17zł

 Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
        Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu..

Wymagane dokumenty:

 • Dokument tożsamości
 • W przypadkach innych niż zameldowanie i ubieganie się o polski dokument tożsamości należy przedłożyć wypełniony wniosek zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL
 • Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika

 

 

Załączniki

NADANIE PESEL (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK o nadanie nr. PESEL-3 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KLAUZULA INFORMACYJNA-Ewidencja Ludności, PESEL (23.4kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Tatiana Jaworska-Wszelaka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tatiana Jaworska-Wszelaka
Data wprowadzenia:2019-03-12 15:25:26
Opublikował:Tatiana Jaworska-Wszelaka
Data publikacji:2019-03-12 15:26:50
Ostatnia zmiana:2019-07-09 12:45:37
Ilość wyświetleń:82

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij