Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2883668
od 12 października 2006
Organy » Oświadczenia majątkowe Wersja do druku

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Nowosolna
Załączone dokumenty
  Ewa Jakubowska - oświadczenie majątkowe z dnia 24.04.2018r (2.1MB) pobierz pokaż
  Ewa Jakubowska - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 13 listopada 2017 r. (105kB) pobierz pokaż
  Ewa Jakubowska - oświadczenie majątkowe z dnia 13 listopada 2017 r. (1.3MB) pobierz pokaż
  Jadwiga Kolasa - oświadczenie majątkowe z dnia 26 kwietnia 2017 r. (286.6kB) pobierz pokaż
  Jadwiga Kolasa - oświadczenie majątkowe z dnia 24 lutego 2017 r. (1.2MB) pobierz pokaż
  Jadwiga Kolasa - oświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2016 r (16MB) pobierz pokaż
  Jadwiga Kolasa - oświadczenie majątkowe z dnia 23.04.2015r (324.2kB) pobierz pokaż
  Jadwiga Kolasa - oświadczenie majątkowe z dnia 18.04.2014r (1016.5kB) pobierz pokaż
  Jacek Walkowiak - oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2018r (2.1MB) pobierz pokaż
  Jacek Walkowiak - oświadczenie majątkowe z dnia 26 kwietnia 2017 r. (1.2MB) pobierz pokaż
  Jacek Walkowiak - oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2016 r (16.4MB) pobierz pokaż
  Jacek Walkowiak - oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2015r (314kB) pobierz pokaż
  Jacek Walkowiak - wyjaśnienie dotyczące oświadczena majątkowego za 2014 r. z dnia 28.09.2015 r. (56.4kB) pobierz pokaż
  Jacek Walkowiak - oświadczenie majątkowe z dnia 24.04.2014r (1MB) pobierz pokaż
  Jacek Walkowiak - wyjaśnienie dotyczące oświadczena majątkowego za 2013 r. z dnia 28.09.2015 r. (55.9kB) pobierz pokaż
  Ilona Jacak- Ogrodowczyk - oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2018r (801.1kB) pobierz pokaż
  Ilona Jacak - Ogrodowczyk - oświadczenie majątkowe z dnia 25 kwietnia 2017 r. (1.2MB) pobierz pokaż
  Ilona Jacak - Ogrodowczyk - oświadczenie majątkowe z dnia 12.04.2016 r (15.3MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Justyna Jędrzejczak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Justyna Jędrzejczak, Data wprowadzenia: 2015-08-05 14:47:10, Zatwierdził do publikacji: Justyna Jędrzejczak, Data publikacji 2015-08-05 14:49:19, Ostatnia zmiana: 2018-07-20 14:24:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 644