Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2958258
od 12 października 2006
Archiwum » Organizacje pozarządowe Wersja do druku

Stowarzyszenia i związki międzygminne
 

Gmina Nowosolna

L.p

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Nowosolnej

Borchówka 9
92-701 Łódź

0 42 6484743

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna

Stare Skoszewy 19
92-701 Łódź

0 42 6484141

3.

Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Bula”

Kalonka, ul. Irysowa 5
92-701 Łódź

0 501709587

4.

Ludowy Klub Sportowy „Byszewy”

Plichtów 21
92-701 Łódź

0 506057671

5.

Ludowy Klub Sportowy „Kalonka- Kopanka”

Kalonka 56
92-701 Łódź

0 42 6484029

6.

Uczniowski Klub Sportowy „Lipiniacy”

SP Lipiny 14
92-701 Łódź

0 42 6484212

7.

Uczniowski Klub sportowy „Skosz”

SP Stare Skoszewy 19
92-701 Łódź

0 42 6484109

8.

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym

Wiączyń Dolny 18
92-701 Łódź

0 42 6484074

0 42 6488947

9.

OSP Lipiny

Lipiny 48a
92-701 Łódź

0 42 6484819

10.

OSP Stare Skoszewy

Stare Skoszewy 18
92-701 Łódź

0 42 6484761

11.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kalonce

Kalonka 47 ( przy Swietlicy Srodowiskowej)
92-701 Łódź

0 42 6714537

12.

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Skoszewach (przy OSP)

Stare Skoszewy 18
92-701 Łódź

0 42 6484759

13.

Koło Gospodyń Wiejskich w Borchówce

Borchówka 3a
 92-701 Łódź

0 42 6484104

14.

Koło Gospodyń Wiejskich w Moskwie

Moskwa 29
92-701 Łódź

              -

15.

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinach (przy OSP)

Lipiny 48a
92-701 Łódź

0 42 6484666

16.

Koło Gospodyń Wiejskich Wiączyniu Dolnym (przy Gimnazjum)

Wiączyń Dolny 18
92-701 Łódź

0 42 6484679

17.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ksawerowie

Ksawerów 22
92-701 Łódź

0 42 6484837

18.

Świetlica Środowiskowa przy Sp. w Starych Skoszewach

Stare Skoszewy 19
92-701 Łódź

0 42 6713753 
0 607971515

19.

Świetlica ŚrodowiskowaTratwa” (przy SP w Starych Skoszewach)

Stare Skoszewach 18
92-701 Łódź

0 501280845

20.

Świetlica Środowiskowa w Kalonce

Kalonka 47 
92-701 Łódź

0 42 6714857

21.

Gminna Rada Kobiet

Borchówka 3a
92-701 Łódź

0 42 6484104

22.

Grupa Wsparcia Kobiet

Stare Skoszewy 19
92-701 Łódź

0 42 67l3753

23.

Zarząd Gminny Związku Młodzieży Wiejskiej

UG Nowosolna
92-703 Łódź

042 6484108

24.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

SP Lipiny 14
92-701 Łódź

042 6484212

25.

Solidarność” Nauczycielstwa Polskiego

SP Lipiny 14
92-701 Łódź

046 8743929
042 6558240

26.

Rada Parafialna przy Parafii w Starych Skoszewach

Stare Skoszewy 19 (przy parafii WNMP)
92-701 Łódź

042 6484743

27.

Rada Parafialna przy Parafii Św. Ojca Pio w Kalonce

Kalonka 40 (przy Kościele Św. Ojca Pio)
92-701 Łódź

042 6714427

28.

Zespół Śpiewaczy „Wiączynianka”

Wiączyń Dolny 62
92-701 Łódź

042 6484679

29.

Zespół Ludowy „Byszewianie”

Plichtów 21
92-701 Łódź

042 6714867

30.

Duszpasterstwo młodzieży przy parafii WNMP

Stare Skoszewy 19
92-701 Łódź

042 6713207
042 7197086

31.

Grupa Rekonstrukcji Historycznych

Łódź
ul. Brzezińska 3
92-103

042 6376185
042 6450591

32.

Centrum Św. Ojca Pio w Kalonce

Kalonka 40
92-701 Łódź

042 6714427 


Informację wytworzył: Dariusz Berent, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Berent, Data wprowadzenia: 2006-11-06 11:36:28, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Berent, Data publikacji 2006-11-06 11:36:42, Ostatnia zmiana: 2006-11-06 14:43:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4463