Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2883598
od 12 października 2006
Gmina Nowosolna » Organizacje pozarządowe Wersja do druku

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na terenie Gminy Nowosolna.

Łódź, dnia 23.03.2015 roku

INFORMACJA

W dniu 19 marca 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 0050.1.22.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19 marca 2015 roku, w składzie:

 

1) Pan Krzysztof Tekielski – Przewodniczący Komisji;

2) Pan Henryk Rejmak - Członek Komisji;

3) Pan Łukasz Krawczyk- Członek Komisji.

 

W celu przeprowadzenia oceny ofert organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert dot. wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na terenie Gminy Nowosolna.

Do urzędu wpłynęło 9 ofert dotyczących zadań określonych w ogłoszeniu z dnia 20 lutego 2015 roku dot. otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na terenie Gminy Nowosolna.

 

Poszczególne oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 

1.       Stowarzyszenie „Biegający na Wzniesieniach” – 115 pkt.

2.       Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym – 113 pkt.

3.       Uczniowski Klub Sportowy „LIPINIACY” – 106 pkt.

4.       Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „BULA” – 103 pkt.

5.       Uczniowski Klub Sportowy „SKOSZ” – 102 pkt.

6.       Taneczny Klub Sportowy „STEPDANCE” – 101 pkt.

7.       Ludowy Klub Sportowy „KALONKA-KOPANKA” – 97 pkt.

8.       Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów „ŻTC” – 83 pkt.

9.       Klub Sportowy „ALASKA” – 80 pkt.

 

Przyznana kwota dofinansowania dla poszczególnych klubów:

 

1.         Stowarzyszenie „Biegający na Wzniesieniach” – 7000 zł.

2.         Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym – 9000 zł.

3.         Uczniowski Klub Sportowy „LIPINIACY” – 9500 zł.

4.         Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „BULA” – 9000 zł.

5.         Uczniowski Klub Sportowy „SKOSZ” – 7000 zł.

6.         Taneczny Klub Sportowy „STEPDANCE” – 5000 zł.

7.         Ludowy Klub Sportowy „KALONKA -KOPANKA” – 9500 zł.

8.         Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów „ŻTC” – 2000 zł.

9.         Klub Sportowy „ALASKA” – 2000 zł.


Informację wytworzył: Krzysztof Tekielski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Krzysztof Tekielski, Data wprowadzenia: 2015-03-23 15:21:28, Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Tekielski, Data publikacji 2015-03-23 16:07:27, Ostatnia zmiana: 2015-03-23 16:07:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 401