Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nowosolna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

KBU.1110-1/05

2005/12/22

Wójt Gminy Nowosolna
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ds. rozwoju i promocji, BIP, GCI
w Urzędzie Gminy Nowosolna, 92-701 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1


1. Wymagania niezbędne:
        wykształcenie: wyższe ewentualnie średnie z trzyletnim stażem pracy w administracji samorządowej;
        znajomość ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych przepisów z zakresu zamówień publicznych,
        doświadczenie,
        umiejętność obsługi  komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny Internet, poczta elektroniczna, Power Point), 
        znajomość podstawowych zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
        umiejętność wypełniania wniosków aplikacyjnych,
        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
        prawo jazdy kat "B";,
        posiadanie nieposzlakowanej opinii,
•        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
-        studia podyplomowe z zakresu udzielania zamówień publicznych lub finansów publicznych albo inne kursy, szkolenia w tym przedmiocie,
-        znajomość języków obcych (języka angielski, języka niemiecki lub języka francuskiego),
-        znajomość zasad planowania strategicznego.

3. Predyspozycje osobowościowe:
        systematyczność, rzetelność, dokładność, terminowość, uczciwość, odpowiedzialność,
        samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
        umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) w zakresie rozwoju
a/       wyszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe na realizację inwestycji gminnych /inwestycje twarde/,
b/       wyszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe na realizację przedsięwzięć społecznych /tzw. inwestycji miękkich/ pomoc w pozyskiwaniu funduszy dla Organizacji Pozarządowych,
c/       aktualizacja Programu Rozwoju Lokalnego (PRL) i Strategii Rozwoju Gminy oraz Planów Rozwoju Miejscowości (PRM)w zakresie zewnętrznych środków finansowania na inwestycje gminne,
d/       koordynacja prac związanych z aktualizacją PRL i Strategii Rozwoju Gminy oraz PRM,
e/       monitoring PRL-u i strategii gminy,
f/       współdziałanie ze stanowiskiem ds. współpracy z przedsiębiorcami w ramach pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych,
g/       realizacja zadań w ramach prac Zespołu Inwestycyjnego  w zakresie przygotowywania i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Prawem zamówień publicznych dla przyjętych do realizacji inwestycji oraz wykonywanie poleceń kierownika Zespołu,

2) w zakresie promocji
a/       opracowywanie materiałów informacyjnych na temat gminy:
-        położenie gminy, walory środowiskowe, turystyczne itp.,
-        możliwości wykorzystania terenu pod budownictwo mieszkaniowe,
-        możliwości rozwoju przedsiębiorczości, przemysłu,
-        infrastruktura techniczna istniejąca i zamierzenia itp.
-        inicjowanie procesu opracowywania folderów, kalendarzy, reklam
b/       utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi powiatu i województwa w zakresie kreowania wizerunku Gminy Nowosolna,
c/       przygotowywanie materiałów na wystawy i inne imprezy związane z promocją,
d/       utrzymywanie kontaktów z gminami partnerskimi.

3) w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej
a/       koordynacja prac związanych z publikacją i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy Nowosolna,  publikowanie i aktualizacja  informacji w Biuletynie Informacji Publiczne oraz na stronach internetowych Gminy Nowosolna,

4) w zakresie Gminnego Centrum Informacji
a/       udostępnianie informacji z sieci Internet (również w formie drukowanej):
a)       dotyczącej pracy:
-        szukanie ofert pracy w serwisach internetowych,
-        gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji.
b)       dotyczącej nauki i oświaty:
         -    wyszukiwanie informacji na temat szkół i uczelni
         -    wyszukiwanie informacji na temat organizowanych kursów : specjalistycznych  i branżowych,
         -    możliwość edukacji przez Internet.
c)       pomoc osobom prowadzącym działalność gospodarczą w:
         -   wyszukiwaniu adresów firm, towarów, wyrobów, usług, kontrahentów, kooperantów, rynków zbytu itp.
d)       udzielanie informacji na życzenie klienta:
         -   adresy urzędów, instytucji, banków itp. – zakres załatwianych spraw,
e)       inne usługi zgodne z zapotrzebowaniem klientów.
b/       obsługa poczty internetowej,
c/       pomoc osobom bezrobotnym:
      -   w poszukiwaniu pracy, w przygotowaniu oferty cv, listu motywacyjnego,
d/       współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu likwidacji bezrobocia.

5 )zastępowanie stanowiska ds.  współpracy z przedsiębiorstwami, kierowcy

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

6. Wymagane dokumenty:
        CV,
        list motywacyjny,
        dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub świadectwa),
        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
        oświadczenie o stanie zdrowia,

Do oferty można dołączyć również:
        kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach,
        kserokopie świadectw pracy,
        kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języków obcych.

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1, w sekretariacie w terminie do dnia 6 stycznia 2006r.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://ug.nowosolna.bip-gov.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1.

Dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)”

UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko ds. rozwoju i promocji, BIP, GCI”

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Bystroński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Kuran (nowosolna)
Data wprowadzenia:2005-12-22 16:25:45
Opublikował:Dariusz Berent
Data publikacji:2006-11-03 13:45:03
Ostatnia zmiana:2006-11-16 12:32:32
Ilość wyświetleń:1146

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij