Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nowosolna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

KBU.1110-1/05

2006/02/10

Wójt Gminy Nowosolna
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ds. rozwoju i promocji, BIP, GCI
w Urzędzie Gminy Nowosolna, 92-701 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

1. Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe albo średnie z trzyletnim stażem pracy w administracji samorządowej;
- umiejętność obsługi  komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna, Power Point), 
- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
- umiejętność wypełniania wniosków aplikacyjnych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- prawo jazdy kat”B”,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych przepisów z zakresu zamówień publicznych
- znajomość języków obcych (języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego),
- doświadczenie zawodowe w pracy w administracji państwowej,
- znajomość zasad planowania strategicznego.

3. Predyspozycje osobowościowe:
- systematyczność, rzetelność, dokładność, terminowość, uczciwość, odpowiedzialność,
- samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) w zakresie rozwoju
a/ wyszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe na realizację inwestycji gminnych /inwestycje twarde/,
b/ wyszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe na realizację przedsięwzięć społecznych /tzw. inwestycji miękkich/ pomoc w pozyskiwaniu funduszy dla Organizacji Pozarządowych,
c/ aktualizacja Programu Rozwoju Lokalnego (PRL) i Strategii Rozwoju Gminy oraz Planów Rozwoju Miejscowości (PRM)w zakresie zewnętrznych środków finansowania na inwestycje gminne,
d/ koordynacja prac związanych z aktualizacją PRL i Strategii Rozwoju Gminy oraz PRM,
e/ monitoring PRL-u i strategii gminy,
f/ współdziałanie ze stanowiskiem ds. współpracy z przedsiębiorcami w ramach pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych,
g/ realizacja zadań w ramach prac Zespołu Inwestycyjnego  w zakresie przygotowywania i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Prawem zamówień publicznych dla przyjętych do realizacji inwestycji oraz wykonywanie poleceń kierownika Zespołu,

2) w zakresie promocji
a/ opracowywanie materiałów informacyjnych na temat gminy:
- położenie gminy, walory środowiskowe, turystyczne itp.,
- możliwości wykorzystania terenu pod budownictwo mieszkaniowe,
- możliwości rozwoju przedsiębiorczości, przemysłu,
- infrastruktura techniczna istniejąca i zamierzenia itp.
- inicjowanie procesu opracowywania folderów, kalendarzy, reklam
b/ utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi powiatu i województwa w zakresie kreowania wizerunku Gminy Nowosolna,
c/ przygotowywanie materiałów na wystawy i inne imprezy związane z promocją,
d/ utrzymywanie kontaktów z gminami partnerskimi.

3) w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej

a/ koordynacja prac związanych z publikacją i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy Nowosolna,  publikowanie i aktualizacja  informacji w Biuletynie Informacji Publiczne oraz na stronach internetowych Gminy Nowosolna,

4) w zakresie Gminnego Centrum Informacji
a/ udostępnianie informacji z sieci Internet (również w formie drukowanej):
a) dotyczącej pracy:
- szukanie ofert pracy w serwisach internetowych,
- gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji.
b) dotyczącej nauki i oświaty:
         -    wyszukiwanie informacji na temat szkół i uczelni
         -    wyszukiwanie informacji na temat organizowanych kursów : specjalistycznych i branżowych,
         -    możliwość edukacji przez Internet.
c) pomoc osobom prowadzącym działalność gospodarczą w:
         -   wyszukiwaniu adresów firm, towarów, wyrobów, usług, kontrahentów, kooperantów, rynków zbytu itp.
d) udzielanie informacji na życzenie klienta:
         -   adresy urzędów, instytucji, banków itp. – zakres załatwianych spraw,
e) inne usługi zgodne z zapotrzebowaniem klientów.

b/ obsługa poczty internetowej,

c/ pomoc osobom bezrobotnym
       -   w poszukiwaniu pracy, w przygotowaniu oferty cv, listu motywacyjnego,

d/ współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu likwidacji bezrobocia.

5 )zastępowanie stanowiska ds.  współpracy z przedsiębiorstwami, kierowcy

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.


5. Wymagane dokumenty:

a.)      CV,
b.)      list motywacyjny,
c.)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub świadectwa),
d.)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
e.)      oświadczenie o stanie zdrowia,
f.)      kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach,
g.)      kserokopie świadectw pracy,
h.)      kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
i.)       kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języków obcych.

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1, w sekretariacie w terminie do dnia 27 lutego 2006r. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://ug.nowosolna.bip-gov.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1.

Dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)”

UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko ds. rozwoju i promocji, BIP, GCI”

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Bystroński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Kuran (nowosolna)
Data wprowadzenia:2006-02-10 13:34:25
Opublikował:Dariusz Berent
Data publikacji:2006-11-03 13:44:54
Ostatnia zmiana:2006-11-16 12:27:37
Ilość wyświetleń:1879

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij